Log mojej dziewczyny-----dzięki :(


(Szuler Szuler) #1

(Damian) #2

Log czysty

Z start>>>uruchom>>>msconfig>>>uruchamianie>możesz odznaczyć:

Panel sterowania>>>Java>>>update>>>odznaczasz aktualizacje automatyczne


(Gutek) #3

Ok co do wpisu:

to jest znak errora, który u ciebie nastąpił. Wejście nieszkodliwe. Ten KernelFaultCheck możesz usunąć Hijackiem i całkowicie zapobiec powstawaniu tego wpisu poprzez:

Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak. :stuck_out_tongue:

To tak woli wyjaśnienia :smiley:


(Szuler Szuler) #4

dziękuje