Log niby czysty a komputer wysiada :(

Proszę o pomoc z kompem mojego kolegi. Występują nastęujące problemy:

  • brak dostepu do “menedżera zadań” - po naciśnięciu CTRL+ALT+DEL nic się nie pojawia

  • zaniki sieci (sama sieć na pewno działa prawidłowo - inne komputery działają) np. w czasie przegrywania pliku, komputer przerywa i stwierdza, że nie odnaleziono nazwy sieciowej

  • Internet Explorer wywala się co chwilę

  • nie można uruchomić konsoli mmc i wielu innych programów

  • nie mogę nic praktycznie zainstalować, pojawią się różne komunikaty (np. że program jest uszkodzony itp.)

  • nie mogę przegrać tych samych plików - przegrywam kilka plików (z sieci, z flesha, z dyskietki itp.) i ciągle na tym samym pliku wyskakuje komunikat np. że wystąpił błąd dysku.

  • czasem się zdarza, że kiedy coś uruchamiam, nagle robi się czarny ekran i restart… nie zdarza się często ale już kilka razy zdarzyło się.

  • poza tym czasem nad niektórymi zadaniami strasznie długo myśli, w ogóle wolno działa.

Kiedyś znalazłem plik taskgmr.exe ale go usunąłem. Jednak może zmiany już pozostały.

Poniżej umieszczam log z Hijacka.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:32:01, on 2007-01-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\savedump.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Iomega\Tools_NT\IMGICON.EXE

C:\WINDOWS\explorer.exe

\andy2\D$\Software\Tools\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - Global Startup: Iomega Icons.lnk = ?

O4 - Global Startup: Iomega Startup Options.lnk = C:\Program Files\Iomega\Tools_NT\STARTNT.EXE

O4 - Global Startup: Refresh.lnk = C:\Program Files\Iomega\Tools_NT\REFRESH.EXE

O4 - Global Startup: Splash.lnk = C:\Program Files\Iomega\Tools_NT\SPLASH.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100675318906

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = adm.net

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = adm.net

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = adm.net

O23 - Service: IomegaAccess - Iomega Corporation - C:\Program Files\Iomega\Tools_NT\IOMEGAACCESS.EXE

O23 - Service: ZipToA - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ZipToA.exe

Zafixuj.

Sprawdź błędy w podglądzie zdarzeń:

Start => Panel Sterowania => Narzędzia Administracyjne => Podgląd zdarzeń

Jeśli będą jakieś na czerwono, to wklej szczegóły.

Sprawdź RAM programem --> Memtest86

Sprawdź temperatury programem --> EVEREST Home Edition

Start > Uruchom > cmd > wpisz chkdsk x: /f /r – sprawdzi i naprawi błędy na dysku.

x – litera dysku systemowego.

Zdejmij reset na rzecz BSOD w Panelu sterowania > System > Zaawansowane > Uruchamianie i odzyskiwanie > odptaszyć Automatycznie uruchom ponownie. Jak system wyświetli BSODa, spiszesz z niego dane (kod błędu z nazwą pliku pod spodem) i wrzucisz je tutaj.

Przeczytaj to: KLIK i wklej zawartość pliku minidump :slight_smile:

Sprawdziłem pamięć MemTestem 86+ i Goleden Testem. Wyszło masę błędów, więc sprawa chyba się wyjaśniła.

Dzięki za pomoc.