Log OTL do sprawdzenia


(punisher1) #1

Bardzo bym prosil o sprawdzenie tych logow z OTL'a:

http://www.wklej.org/id/755334/

http://www.wklej.org/id/755335/


(Agatonster) #2

punisher1 ,

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie, w poście dokładnie opisać problem. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.