Log po instalacji BearShare


(system) #1


(boczi) #2

W logu nic nie widać.

Zrób skan programami anty :smiley:

Kosmetycznie skasuj kontrolkę

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c403.cab

(Asterisk) #3

Wątek o Save Now jest w tym topiku

pobocznym i jako OT - skasowano