Log po usunięciu infekcji


(!GrOcAL!) #1

Usunąłem infekcje proszę o sprawdzenie czy całkowicie.  

 

http://www.wklej.org/id/2971174/ 

http://www.wklej.org/id/2971175/

http://www.wklej.org/id/2971176/ 

Dziękuję.


(Acorus) #2

m.txt