Log, podejrzenie wirusa, zamulony komputer


(Uiouiouio) #1

wklejam log i proszę o sprawdzenie, ponieważ wypakowałem ostatnio pewne archiwum i jestem prawie pewien, ze niestety był jakiś wirus.

komputer przeskanowany przez: spybot search and destroy, ad aware 2007, zone alarm, nod32. wszystkie z najnowszymi bazami.

programy wykryły parę wirusów, aczkolwiek komputer chodzi widocznie wolniej i zauważyłem chyba jakieś nowe procesy.

Trend Micro HijackThis 2.02

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 01:32:59, on 2007-11-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\p\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\avsys\ScanningProcess.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\avsys\ScanningProcess.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\p\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\Program Files\p\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe

C:\Program Files\p\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\p\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\p\NetMeter\NetMeter.exe

C:\Program Files\p\Launchy\Launchy.exe

C:\PROGRA~1\P\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\admin\Pulpit\HiJackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.deskloops.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\p\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.2.7.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\p\Spybot\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\p\roboform.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\p\roboform.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\p\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\p\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\p\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [C] C:\Program Files\p\NetMeter\NetMeter.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\p\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Launchy.lnk = C:\Program Files\p\Launchy\Launchy.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\p\Spybot\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\p\Spybot\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\p\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InstallShield Licensing Service - Macrovision - C:\Program Files\Common Files\InstallShield Shared\Service\InstallShield Licensing Service.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\p\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\p\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Start BT in service - Unknown owner - C:\Program Files\p\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


--

End of file - 6247 bytes

HijackThis 1.99.1 -

http://wklej.org/id/e1e31db073


(jessica) #2

Log jest czysty.

Możesz dać jeszcze log z --> ComboFix .

jessi


(JNJN) #3

7znakow

Proszę używać polskich znaków, opcja zmień i popraw.JNJN


(Uiouiouio) #4

JNJN poprawione.

ComboFix log

http://wklej.org/id/a619d9098a

//edit

skoro twierdzicie, ze logi czyste to tylko sie cieszyć w takim razie. dziękuje za pomoc.


(jessica) #5

Nie widzę w tym logu nic podejrzanego. :slight_smile:

jessi