Log - problem z usuniętym avastem

Własnie zauważyłem jakąś wzmianke o avascie a wywaliłem go dawno temu na dodatek pojawia mi sie czasem komunikat przy uruchamianiu niektórych aplikacji ze zwmianką o avascie…

Kod:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:27:31, on 2007-01-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ExPLabs.com\LinkScanner\LinkScannerMonitor.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu 2\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Weather Watcher\ww.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\ExPLabs.com\LinkScanner\LinkScannerConnect.exe

C:\Program Files\LeechGet 2005\LeechGet.exe

C:\Documents and Settings\Zbigniew\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\ExPLabs.com\LinkScanner\LinkScannerIE.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ASM] "C:\Program Files\AOL\Active Security Monitor\ASMonitor.exe" HIDEMAIN

O4 - HKLM\..\Run: [aol] "C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [jv16PT - Privacy Protector] C:\Program Files\jv16 PowerTools 2006\jv16pt.exe -ExecTask "C:\Program Files\jv16 PowerTools 2006\Tasks\_PrivacyProtector\Task.jvb"

O4 - HKLM\..\Run: [LinkScanner Monitor] C:\Program Files\ExPLabs.com\LinkScanner\LinkScannerMonitor.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: Kodak software updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O8 - Extra context menu item: Analizuj za pomocą LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2005\\Parser.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając kreatora LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2005\\Wizard.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2005\\AddUrl.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1115316841187

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1152175213718

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{06A9887B-C885-4098-8D13-958AE8325AF5}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{06A9887B-C885-4098-8D13-958AE8325AF5}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Active Virus Shield (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

Własnie zauważyłem jakąś wzmianke o avascie a wywaliłem go dawno temu na dodatek pojawia mi sie czasem komunikat przy uruchamianiu niektórych aplikacji ze zwmianką o avascie…

Wchodzisz w Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługi avast! iAVS4 Control Service, avast! Mail Scanner, avast! Antivirus

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz aswUpdSv i ok

Zafixować.

Daj nowe logi, też z Silent Runners (zaznaczasz No i czekasz aż skończy pracować w tle). :slight_smile:

Niezupełnie zgodnie - tytuł nie jest konkretny.

Proszę zaczynać temat od opisu problemu

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

W trybie awaryjnym usuń folder C:\Program Files\ Alwil Software

Oto nowy log HijackThis po zastosowaniu sie do twoich instrukcji(a Silent Runners sie nei uruchomił z linku który dałeś bo nie mógł znaleść jakiś skryptów :stuck_out_tongue: )

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:01:29, on 2007-01-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ExPLabs.com\LinkScanner\LinkScannerMonitor.exe

C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\ExPLabs.com\LinkScanner\LinkScannerConnect.exe

C:\Documents and Settings\Zbigniew\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\ExPLabs.com\LinkScanner\LinkScannerIE.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ASM] "C:\Program Files\AOL\Active Security Monitor\ASMonitor.exe" HIDEMAIN

O4 - HKLM\..\Run: [aol] "C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [jv16PT - Privacy Protector] C:\Program Files\jv16 PowerTools 2006\jv16pt.exe -ExecTask "C:\Program Files\jv16 PowerTools 2006\Tasks\_PrivacyProtector\Task.jvb"

O4 - HKLM\..\Run: [LinkScanner Monitor] C:\Program Files\ExPLabs.com\LinkScanner\LinkScannerMonitor.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: Kodak software updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O8 - Extra context menu item: Analizuj za pomocą LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2005\\Parser.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając kreatora LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2005\\Wizard.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2005\\AddUrl.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1115316841187

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1152175213718

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{06A9887B-C885-4098-8D13-958AE8325AF5}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{06A9887B-C885-4098-8D13-958AE8325AF5}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Active Virus Shield (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

Nie ma słowa - chyba.

Log czysty.

Na link do silenta należy kliknąć prawym klawiszem myszki >>> wybrać opcję zapisz element docelowy jako i wskazać gdzie chce się go zapisać (np. na pulpit).

A jeśli podczas uruchamiania silenta pojawią się jakieś błędy to zobacz TUTAJ.

dzieki za pomoc :slight_smile: