LOG--proszę o informacje


(Carolin6) #1

Oto on:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 20:49:05, on 04-11-18

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB03.EXE

C:\PROGRAM FILES\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

C:\PROGRAM FILES\PESTPATROL\PPCONTROL.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\PESTPATROL\PPMEMCHECK.EXE

C:\PROGRAM FILES\PESTPATROL\COOKIEPATROL.EXE

C:\PROGRAM FILES\RAPIDMEM\RAPIDMEM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

E:\OASIS\ŚMIETNISKO\NOWY FOLDER\THIS HIJAK\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEINT.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb03.exe

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashserv.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKCU..\Run: [RapidMem] "C:\Program Files\RapidMem\RapidMem.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe /tray

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\PROGRAM FILES\STAR DOWNLOADER\sdie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

Proszę o informacje co to jest i czy jest to niezbędne

C/Windows/System/Kernel32.exe

C/ Windows/system/Internat.exe

C/Windows/Explorer.exe

A także czy log jest w porządku.


(Xiao19) #2

Log czysty

kasujesz tak

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

(dubel)

wszystkie procesy ,ktore podajesz sa potrzebne

opis masz tutaj (patrz nizej)

/O4 - Autostart programów z kluczy rejestru lub folderu Startup/

--PacMan's Startup List--

http://www.sysinfo.org/startuplist.php

[Running processes:]

http://www.liutilities.com/products/win ... sslibrary/

zrob skan skanerami AV

--F-Secure--

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

--GeCAD (RAV)--

http://www.ravantivirus.com/scan/

wykluczysz ewent. jakies przypuszczenia

:wink: :wink:


(Dragonlnx) #3

I Zrób sobie skan:

jv16 PowerTools


(fiesta) #4

Jak najbardziej potrzebne.

Są to jedne z ważniejszych procesów systemowych.


(Carolin6) #5

Przepraszam, przez chwilę internet bardzo zwolnił-stąd 2 posty

Dziękuję wszystkim.Zrobię jak mi radzicie. :smiley:

Zapytałam ote procesy , gdyż używają dużo pamięci zwłaszcza Explorer