Log prosze o sprawdzenie


(Kas) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:09:14, on 01.07.2005

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Programme\Canon\MultiPASS4\MPSERVIC.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Programme\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Programme\Canon\MultiPASS4\MPDBMgr.exe

C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

c:\Kazek\Seriale\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.Aon.at

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=proxy.aon.at:8080;http=proxy.aon.at:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.aon.at;*.jet2web.net;

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Programme\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [Zone Labs Client] C:\Programme\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [incrediMail] C:\Programme\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Recherchieren - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 0146004015

O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} (Installer Class) - http://www.xxxtoolbar.com/ist/softwares ... cracks.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{DF8257D8-F004-4E45-8339-E008844E6360}: NameServer = 195.3.96.67 195.3.96.68

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Programme\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: MpService - Canon Inc. - C:\Programme\Canon\MultiPASS4\MPSERVIC.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


(boczi) #2

Masz jakiś problem z systemem? :?

Skasuj :

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.Aon.at

   	O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} (Installer Class) - http://www.xxxtoolbar.com/ist/softwares/v4.0/0006_cracks.cab

Kosmetycznie z autostartu (Start -> uruchom -> msconfig) możesz odznaczyć zbędniki:

nwiz.exe

NeroCheck.exe

ctfmon.exe

reader_sl.exe

MSN Messenger, jeśli nie używasz, usuń tym:

http://www.amnezja.org/modules.php?name ... e&sid=4369


(Kas) #3

co to znaczy (Kosmetycznie z autostartu (Start -> uruchom -> msconfig) możesz odznaczyć zbędniki: ) MOZESZ WIECEJ


(Qbek50) #4

dzieki temu programy nie bedą się uruchamiac na pasku od razu po starcie windy. Oszczędzasz pamięc 8)


(boczi) #5

Są to zbędne procesy, które uruchamiają się Tobie z systemem.

Szerzej o procesach.

nwiz.exe

Czyli usługa wirtualnych pulpitów nVidii, zapewne nie używasz. Zawsze w razie czego można włączyć.

NeroCheck.exe

Niepotrzebna rzecz.

ctfmon.exe

Zbędne

reader_sl.exe

Ładowanie czytnika Adobe z systemem.

Wyłączając je, oszczędzasz trochę pamięci RAM.

Źródło lutilities.com

Wyłączasz je wchodząc w:

(Start -> uruchom -> msconfig)

a następnie zakładka Uruchamianie


(Kas) #6

Dzieki teraz wiem o co chodzi pozdrawiam