Log przy czyszczeniu kompa

Witam. Dzisiaj przeleciałem kompa AV i AS i skanerem ON-Line. Daję jeszcze loga do sprawdzenia, tak dla świętego spokoju.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:50:37, on 2006-11-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

D:\Programy\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

D:\Programy\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy\AQQ!\AQQ.exe

D:\Programy\Winamp\winamp.exe

D:\Programy\Opera Web Browser\Opera.exe

D:\Programy\totalcmd\TOTALCMD.EXE

D:\Instalki\HijackThis 1.99\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54834

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SafeIE Utility - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\system32\safeie.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "D:\Programy\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Download all by WellGet - D:\Programy\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by &WellGet - D:\Programy\WellGet\nxcatch.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} - D:\Programy\WellGet\WellGet.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{21BB38E4-4E11-4CE8-B738-ADCD5F610949}: NameServer = 217.75.61.12 80.244.128.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{21BB38E4-4E11-4CE8-B738-ADCD5F610949}: NameServer = 217.75.61.12 80.244.128.1

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - D:\Programy\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - D:\Programy\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: O&O Defrag 2000 (OOD2000) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\OOD2000.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - D:\Programy\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

Log masz ok.

Kosmetycznie możesz ciachnąć: