Log - sockspy?


(Filipsko) #1

Oto log. Niektóre wpisy są według mnie podejrzane, ale się nie znam.

Np. to:

O20 - AppInit_DLLs: sockspy.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

Co to jest?


(Musg) #2

to jest od BD

>>>Windows Genuine Advantage


(Filipsko) #3

Ale… Ja odinstalowałem BitDefendera!


(Gblade) #4

Usuń wpis w HijackThis, pogrubiony plik usuń ręcznie w trybie awaryjnym.