Log - wolny komputer i internet


(Grzegory) #1

Bardzo proszę o sprawdzenie mojego loga. Mój komputer musi być zainfekowany. Przeskanowałem go kilkoma programami. Komputer często się muli, wykorzystanie procesora rośnie do 100%. Również internet wydaje się spowolniony.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:25:11, on 2007-11-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5700.0006)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKPOP.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe

C:\WINDOWS\CameraFixer.exe

C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe

C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

E:\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avscan.exe

E:\HiJackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aboutbblank.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\\nwnme_5.exe

O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\\kybrde_5.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKPOP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKLM\..\Run: [CameraFixer] C:\WINDOWS\CameraFixer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tsnpstd3] C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sys_up1] C:\Program Files\Common Files\svchostsys\svchostsys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [{A420066C-0380-1045-0920-010613200030}] "C:\Program Files\Common Files\{A420066C-0380-1045-0920-010613200030}\Update.exe" mc-110-12-0000140

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://e:\Programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://e:\Programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site with Free Download Manager - file://e:\Programy\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://e:\Programy\Free Download Manager\dllink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1126292591957

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{68C82D89-4CD6-4628-975F-66367A2508EC}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{949B78BB-32B0-4AB7-89CB-38E44FADB235}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\msiexec.dll

O20 - Winlogon Notify: Controls Folder - C:\WINDOWS\system32\MHWMDM.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: OptimalLayout - C:\WINDOWS\system32\k2440chqef4e0.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: IE Component Categories cache daemon - {553858A7-4922-4e7e-B1C1-97140C1C16EF} - C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SONYSH~1\AVLib\Sptisrv.exe


--

End of file - 8674 bytes

(Leon$) #2

Usuwanie Vundo/ Virtumonde

http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/index.php?topic=180.0

Po wszystkim nowy log HijackThis i Combofix

:slight_smile:


(Grzegory) #3

żaden z programow nie wykryl mi vundo/ virtumonde


(Gutek) #4

Daj log z ComboFix


(Grzegory) #5

ok teraz mam beznadziejny problem :oops: sciagam combofixa (kilkanaście razy z najróżniejszych źródeł) i cały czas otrzymuję wiadomość, że dzisiaj jest nananana = dzisiejsza data i że ta wersja combofixa wyekspajerowała i żebym sciagnal najnowsza wersje, nie moge znalezc nowszej wersji, pod spodem log dss

Deckard's System Scanner v20071014.68

Run by Administrator on 2007-11-20 20:25:01

Computer is in Safe Mode with Networking.

--------------------------------------------------------------------------------


-- System Restore --------------------------------------------------------------


Failed to create restore point; System Restore is disabled (service is not running).Backed up registry hives.

Performed disk cleanup.
-- HijackThis (run as Administrator.exe) ---------------------------------------


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:27:42, on 2007-11-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Safe mode with network support


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\dss.exe

E:\Administrator.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=56626&homepage=http://www.google.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.google.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://erowid.org/chemicals/bromo_dragonfly/bromo_dragonfly.shtml

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - e:\Programy\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKPOP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKLM\..\Run: [CameraFixer] C:\WINDOWS\CameraFixer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tsnpstd3] C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1126292591957

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{68C82D89-4CD6-4628-975F-66367A2508EC}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{949B78BB-32B0-4AB7-89CB-38E44FADB235}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\msiexec.dll

O20 - Winlogon Notify: Controls Folder - C:\WINDOWS\system32\MHWMDM.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: OptimalLayout - C:\WINDOWS\system32\k2440chqef4e0.dll (file missing)

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SONYSH~1\AVLib\Sptisrv.exe


--

End of file - 6363 bytes


-- File Associations -----------------------------------------------------------


[COLOR=red].cpl - cplfile - shell\cplopen\command - rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL "%1",%*[/COLOR]

[COLOR=red].cpl - cplfile - shell\runas\command - rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLLAsUser "%1",%*[/COLOR]-- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ---------------------


R3 pfc (Padus ASPI Shell) - c:\windows\system32\drivers\pfc.sys 


S2 BT848 (BtCap, WDM Video Capture) - c:\windows\system32\drivers\bt848.sys 

S2 BTTUNER (BtTuner, WDM TV Tuner) - c:\windows\system32\drivers\bttuner.sys 

S2 BTXBAR (BtXBar, WDM Crossbar) - c:\windows\system32\drivers\btxbar.sys 

S2 P2k (Motorola USB Device) - c:\windows\system32\drivers\p2k.sys (file missing)

S2 WIBUKEY (WIBU-KEY Kernel Driver) - c:\windows\system32\drivers\wibukey.sys 

S3 asbp2poa - c:\docume~1\janusz\ustawi~1\temp\asbp2poa.sys (file missing)

S3 CamAv (SAMSUNG Video Capture) - c:\windows\system32\drivers\camav.sys 

S3 GDInterceptor - c:\windows\system32\interceptor.sys 

S3 GMSIPCI - d:\install\gmsipci.sys (file missing)

S3 Pcouffin (Low level access layer for CD devices) - c:\windows\system32\drivers\pcouffin.sys (file missing)

S3 SymEvent - c:\program files\symantec\symevent.sys (file missing)

S3 XTrapD12 - e:\gry\martialheroes_2.0\xtrap\xtrapd12.sys (file missing)-- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------


S2 AntiVirScheduler (AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler) - "c:\program files\avira\antivir personaledition classic\sched.exe" 

S2 AVKService (AVK Service) - c:\program files\antivirenkit\avkservice.exe 

S2 AVKWCtl (Strażnik AVK) - c:\program files\antivirenkit\avkwctl.exe -- Device Manager: Disabled ----------------------------------------------------


No disabled devices found.-- Scheduled Tasks -------------------------------------------------------------


2007-11-20 20:23:25 330 --ah----- C:\WINDOWS\Tasks\MP Scheduled Scan.job

2007-11-08 17:25:22 284 --a------ C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job-- Files created between 2007-10-20 and 2007-11-20 -----------------------------


2007-11-11 09:05:39 0 dr-h----- C:\Documents and Settings\Janusz\Recent

2007-11-10 16:57:06 0 d-------- C:\Program Files\Avira

2007-11-09 21:13:19 0 d-------- C:\Program Files\EsetOnlineScanner

2007-10-31 20:20:07 0 d------c- C:\$WIN_NT$.~BT

2007-10-31 20:18:30 0 d-------- C:\WINDOWS\setupupd

2007-10-31 20:13:58 0 d-------- C:\WINDOWS\setup.pss-- Find3M Report ---------------------------------------------------------------


2007-11-19 16:27:00 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Sun

2007-11-18 15:52:58 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Adobe

2007-11-11 09:13:21 131072 --ahs---- C:\NULL

2007-11-08 15:43:55 0 d-------- C:\Program Files\Google

2007-11-08 15:40:55 0 d-------- C:\Program Files\CyberLink

2007-11-08 15:40:52 0 d--h----- C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2007-11-08 15:38:54 0 d-------- C:\Program Files\Free Audio Pack

2007-11-01 11:49:25 0 d-------- C:\Program Files\LANGMaster

2007-10-31 22:50:49 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Real

2007-10-31 22:11:42 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Macromedia

2007-10-31 20:16:36 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Talkback

2007-10-31 20:16:14 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla

2007-10-28 11:20:39 358108 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

2007-10-28 11:20:39 50352 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

2007-10-10 19:48:32 0 d-------- C:\Program Files\SubEdit-Player

2007-09-27 18:22:17 0 d-------- C:\Program Files\Ashampoo

2007-09-23 19:54:49 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Pointstone

2007-09-23 19:53:34 0 d-------- C:\Program Files\Pointstone

2007-09-23 19:44:59 0 d-------- C:\Program Files\AntiVirenKit

2007-09-23 19:13:36 0 d-------- C:\Program Files\Common Files

2007-09-08 09:41:51 25 --a------ C:\WINDOWS\version-- Registry Dump ---------------------------------------------------------------


*Note* empty entries & legit default entries are not shown[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SiSUSBRG"="C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe" [2002-07-12 18:15]

"PowerS"="C:\WINDOWS\PowerS.exe" [2001-08-03 16:56]

"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2004-10-29 15:50]

"nwiz"="nwiz.exe" [2004-10-29 15:50 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2004-10-29 15:50]

"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50]

"ezShieldProtector for Px"="C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe" [2002-08-20 10:29]

"AVK Mail Checker"="C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKPOP.EXE" [2003-10-22 12:27]

"Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2006-11-03 18:20]

"Picasa Media Detector"="C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe" [2007-06-16 00:15]

"Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-06 22:46]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe" [2007-07-12 03:00]

"Onet.pl AutoUpdate"="C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe" [2006-02-08 15:40]

"CameraFixer"="C:\WINDOWS\CameraFixer.exe" [2006-12-05 13:18]

"tsnpstd3"="C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe" [2006-09-26 08:13]

"snpstd3"="C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe" [2006-09-19 08:07]

"avgnt"="C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" [2007-11-11 17:01]


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 13:00]


[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"DWQueuedReporting"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 22:05:26]

D-Link AirPlus.lnk - C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe [2005-09-17 09:58:55]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\Controls Folder] 

C:\WINDOWS\system32\MHWMDM.dll 


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\OptimalLayout] 

C:\WINDOWS\system32\k2440chqef4e0.dll 


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"appinit_dlls"=C:\WINDOWS\system32\msiexec.dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Adobe Reader Speed Launch.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Adobe Reader Speed Launch.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Microsoft Office.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Microsoft Office.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Monitor.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Monitor.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Monitor.lnkCommon Startup


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Remote Controller.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Remote Controller.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Remote Controller.lnkCommon Startup


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^TVSCHL.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\TVSCHL.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\TVSCHL.lnkCommon Startup


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Photo Downloader]

"C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BitComet Accelerator]

E:\BitComet_0.60\BitComet Accelerator1\BitComet Accelerator.exe


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ClamWin]

"e:\Programy\ClamWin\bin\ClamTray.exe" --logon


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools]

"C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools-1033]

"C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\defender]

C:\\dfndre_5.exe


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DownloadAccelerator]

"E:\Programy\DAP\DAP.EXE" /STARTUP


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Gadu-Gadu]

"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Desktop Search]

"C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ICQ Lite]

"E:\Programy\ICQLite\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

"C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KAVPersonal50]

"C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kav.exe" /minimize


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NBJ]

"C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\odk_mon]

e:\Programy\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\P2kAutostart][HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Picasa Media Detector]

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Pse]

C:\Program Files\??sks\msdtc.exe


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

"C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RemoteControl]

"C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Rsuc]

"C:\WINDOWS\RACLE~1\winword.exe" -vt ndrv


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\F]

AutoRun\command- F:\uruchom.exe

-- End of Deckard's System Scanner: finished at 2007-11-20 20:29:05 ------------

(Gutek) #6

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo


(Grzegory) #7
ComboFix 07-11-19.3 - Administrator 2007-11-24 10:49:01.3 - NTFSx86 NETWORK

(Gutek) #8

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.


(Grzegory) #9

ok dzięki wywaliłem tego trojana

mogę coś zrobić dalej ?


(Gutek) #10

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580 + optymalizacja Autostartu

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509