Log wyskakujące okienka podczas pracy systemu

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:06:55, on 2007-09-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\tndldrdf.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

E:\AQQ\AQQ.exe

E:\Instalki\Shareaza\Shareaza.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\WinPop\winpop.exe

C:\Documents and Settings\xxx\Moje dokumenty\??crosoft.NET\d?xplore.exe

E:\Instalki\eMule\emule.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\xxx\Pulpit\wwdc.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jucheck.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

E:\Instalki\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIA Technologies, INC\Audio Deck\ADeck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [SystemOptimizer] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\jpushpfv.dll",forkonce

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] E:\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "E:\Instalki\Shareaza\Shareaza.exe" -tray

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] E:\Instalki\Odkurzacz\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WinPop] C:\Program Files\WinPop\winpop.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Zakww] "C:\Documents and Settings\xxx\Moje dokumenty\??crosoft.NET\d?xplore.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] E:\Instalki\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2ACBE6F0-9A54-4579-9AFD-37402CC02CE8}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2ACBE6F0-9A54-4579-9AFD-37402CC02CE8}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: DomainService - - C:\WINDOWS\system32\tndldrdf.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Czy sam instalowałeś C:\Program Files\ WinPop?

Najprawdopodobniej nie, dlatego dodaję to do usuwania.

>>Start >>> Uruchom >>> wybierz (lub wpisz) cmd >> zastosować te komendy (po każdej wciśnij “ENTER”):

Potem te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Wygląda na to, że zaczyna się u ciebie infekcja “VUNDO” oraz “PurityScan”.

Daj log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

Zaznaczam: to ma być ComboFix, a nie DeckardsSS !

jessi

zrobiłam chyba wszystko jak mówiłeś a oto link http://wklej.org/id/818cb714d4

Złączono Posta : 02.09.2007 (Nie) 20:52

nieznalazłam tylko tego O23 - Service: DomainService - - C:\WINDOWS\system32\tndldrdf.exe

Do notatnika wklej:

Plik > zapisz jako > zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki > zapisz pod nazwą Fix.reg np na

pulpicie > dwuklik na Fix.reg > potwierdzasz > restart.

I będzie ok.

Czyszczenie rejestru - jv16 PowerTools 1.3.0.195 + opis.

Poczytaj o zbędnikach w autostarcie.

dzięki ale przeskanowałam i wyświetla mi się jeszcze coś takiego C;\WINdows\system32\drivers\etc\host

“host” czy “HOSTS”?

Jeśli “HOSTS”, to jest to prawidłowy folder.

jessi