Log z Hijacka

Od paru dni zwiesza mi się komp, np. jak uruchamam nawet gg to czekam z minutr zanim mi się otworzy, powiedzcie mi co może być przyczyną:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:21:20, on 2006-08-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\rodzice.OPT-F26881DFE37\Pulpit\HijackThis.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.optimus.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [KAVPersonal50] “D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe” /minimize

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] “RUNDLL32.EXE” D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] “RUNDLL32.EXE” D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] “D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe”

O8 - Extra context menu item: Alexa Web Search - http://client.alexa.com/holiday/script/ … search.htm

O8 - Extra context menu item: Get Alexa Data - http://client.alexa.com/holiday/script/ … tedata.htm

O8 - Extra context menu item: Mail to a Friend… - http://client.alexa.com/holiday/script/ … mailto.htm

O8 - Extra context menu item: See Related Links - http://client.alexa.com/holiday/script/ … elated.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.optimus.pl

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 9055126156

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Do usunięcia:

Nie jestem pewny w 100% ale na 99%.Niech to ktoś jeszcze sprawdzi

Złączono Posta : 20.08.2006 (Nie) 11:44

pokaż loga z silentrunners

Złączono Posta : 20.08.2006 (Nie) 11:45

acha którą masz wersję kasperskiego?Jeżeli 6 i masz 256ramu to radze ci wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym bo na 256ram zamula.

Już sobie poradziłem, cyba cos siedziało w

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 9055126156

I dziwnym trafem aktualizacja wndowsa na robaki się ściagneła po usunieciu tego :wink: