Log z hijacka

popsul mi sie dysk i uzywam zapasowego nie chcialo mi sie nic wgyrwac i uzywalem IE przed chwila pojawil sie mi cos tam ze mam infekcje systemu po angielsku pozniej jakis glipi program scaner virusowy zmiana tapety no i klasycznie , jak cos robie to mi sie komp wylacza co jakis czas pomocy

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:18:03, on 2006-11-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\ATKKBService.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

D:\WINDOWS\system32\testtestt.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\windows\system32\_mzu_stonedrv3.exe

D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\inet20112\mmx936.exe

D:\WINDOWS\inet20112\schedule.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\rp\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.222\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: run=D:\WINDOWS\inet20112\services.exe

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program 


files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program 


files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE 


D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] D:\WINDOWS\inet20112\services.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System] D:\WINDOWS\system32\testtestt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [spoolsvv] D:\WINDOWS\system32\spoolsvv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [clcbt.exe] D:\WINDOWS\system32\clcbt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [_mzu_stonedrv3] d:\windows\system32\_mzu_stonedrv3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UpdateService] D:\WINDOWS\system32\wservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft sheduler] D:\WINDOWS\inet20112\schedule.exe 

O4 - HKLM\..\RunServices: [_mzu_stonedrv3] d:\windows\system32\_mzu_stonedrv3.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SystemTools] D:\WINDOWS\system32\testtestt.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] D:\Program 


Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] D:\WINDOWS\inet20112\services.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [_mzu_stonedrv3] d:\windows\system32\_mzu_stonedrv3.exe

O4 - HKCU\..\Run: [UpdateService] D:\WINDOWS\system32\wservice.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - 


res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - 


D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program 


Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - 


D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3781E412-605D-4AF7-97C9-2E7E7F88A892}: NameServer = 


192.168.100.1,192.168.100.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3781E412-605D-4AF7-97C9-2E7E7F88A892}: NameServer = 


192.168.100.1,192.168.100.2

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3781E412-605D-4AF7-97C9-2E7E7F88A892}: NameServer = 


192.168.100.1,192.168.100.2

O20 - Winlogon Notify: rpcc - D:\WINDOWS\system32\rpcc.dll

O20 - Winlogon Notify: winsys2freg - D:\Documents and Settings\All 


Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - 


D:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - 


D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Nie trzymaj hijacka w katalogu tymczasowym tylko stwórz dla niego osobny folder (np. na pulpicie)

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Spróbuj użyć narzędzia SmitFraudFix (opcja 2 w trybie awaryjnym). Potem sprawdź co będzie z tego co wskazałem poniżej i usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery zaznaczone usuwasz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Po wykonaniu w/w dajesz nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222