LOG z HijackThis - Win32:Agent-BSU


(Kalinxxx) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:03:56, on 2007-05-31

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16386)


Running processes:

C:\Windows\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Users\cRs&Kalin\AppData\Local\Temp\svchots.exe

C:\Program Files (x86)\FinePixViewer\QuickDCF2.exe

C:\Program Files (x86)\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files (x86)\Virtual CD v9\System\VC9Play.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\utorrent.exe

E:\Programy\Adobe\Photoshop CS\Photoshop.exe

C:\Program Files (x86)\TC UP\TOTALCMD.EXE

C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe

C:\Users\cRs&Kalin\AppData\Local\Temp\Temp1_hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] "C:\Program Files (x86)\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VC9Player] "C:\Program Files (x86)\Virtual CD v9\System\VC9Play.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Restore Operation] C:\Users\cRs&Kalin\AppData\Local\Temp\svchots.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: ExifLauncher2.lnk = C:\Program Files (x86)\FinePixViewer\QuickDCF2.exe

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A32C43F0-C4E2-4F56-A1B7-5CEC8880F747}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{A32C43F0-C4E2-4F56-A1B7-5CEC8880F747}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{A32C43F0-C4E2-4F56-A1B7-5CEC8880F747}: NameServer = 192.168.1.1

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

coo dalej????? JAk mam tego trojana wywalic??


(Gutek) #2

Użyj ATF-Cleaner - http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1

Daj log z Combofix


(Kalinxxx) #3

najpierw ATF cleaner ?? czy COmbofix?

w atf mam wyczyscic wszystko co tam jest do zaznaczenia???


(Gutek) #4

Pierwsze 3, później Combo


(Kalinxxx) #5

nie wiem jak sie robi loga tam.. ale to mi sie pojawilo:


(qrczak13) #6

Poczytaj o combo:

http://cybertrash.pl/images/tata/ComboFix.html


(Kalinxxx) #7

ja mam Viste i chyba dlatego to nie idzie....


(Gutek) #8

Dokończyć skanerami online - Skanery do wyboru, wybierz z dwa i jak coś znajdzie wklej na forum