Log z Hijackthis

Witam, od niedawna mam koszmarne lagi w CS 1.6 Steam wiec postanowiłem przeskanować kompa programem Hijackthis. A Oto logi :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:29:24, on 11-09-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 4\ASCService.exe

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

C:\spd.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe

C:\cfosspeed.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\1.3.21.65\GoogleCrashHandler.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.mywebsearch.com/index.jhtml … _h6237zmRQ

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: IObit Toolbar - {0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F} - C:\Program Files\IObit Toolbar\IE\4.6\iobitToolbarIE.dll

O2 - BHO: IObit Toolbar - {0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F} - C:\Program Files\IObit Toolbar\IE\4.6\iobitToolbarIE.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IplexToALLPlayer - {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} - C:\PROGRA~1\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: IObit Toolbar - {0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F} - C:\Program Files\IObit Toolbar\IE\4.6\iobitToolbarIE.dll

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast] “C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe” /nogui

O4 - HKLM…\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [cFosTASKTR] C:\WINDOWS\BOX_cFosTASK.exe

O4 - HKLM…\Run: [searchSettings] “C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Google Update] “C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe” /c

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [steam] “C:\Program Files\Steam\Steam.exe” -silent

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.google.com

O20 - Winlogon Notify: LogonInit - logonInit.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Advanced SystemCare Service (AdvancedSystemCareService) - IObit - C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 4\ASCService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\spd.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

End of file - 6323 bytes

gruby1771 ,

Rejestrując się na niniejszym forum zobowiązałeś się przestrzegać jego regulaminu. Niestety, w tym momencie łamiesz go nie tytułując poprawnie tematu. Proszę zapoznać się w pierwszej kolejności z regulaminem forum, a następnie z tym tematem. Po zapoznaniu się proszę poprawić tytuł tematu, używając przycisku zmien.gif

Ponadto proszę zapoznać się z tutejszymi zasadami wklejania logów: zasady-wklejania-logow-forum-t253052.html, a następnie dokonać stosownej korekty swoich logów.