Log z Hijackthis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:15:29, on 2005-10-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\NetLimiter 2\nlsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\Media Sniffer\MtdAcq.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program Files\NetLimiter 2\NLClient.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Screamer Radio\screamer.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

D:\Moje dokumenty\Downloads\Programy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MtdAcq] C:\Program Files\Creative\Shared Files\Media Sniffer\MtdAcq.EXE /s

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2\nlsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (Omega 1.6693) (Q) (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

LOG OK, a jakiś problem?

Dokładnie - z tego ogłoszenia nic nie wynika :stuck_out_tongue:

A z tego wyżej asterisk? LOG do analizy czysty, zbędniki nie problem:

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te 2 wpisy.

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odptaszkuj Check for updates automatically.

jedynie ten wpis, znak errora, który u niego nastąpił. Wejście nieszkodliwe ale jest znakiem, że coś w kompie nie tak.

Ten KernelFaultCheck możesz usunąć Hijackiem i całkowicie zapobiec powstawaniu tego wpisu poprzez:

Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.

A my nie jestesmy wróżkami :wink:

a jakiś problem - jasny komunikat :wink:

Nie wiem, co to jest:

Nie wiem, co to jest:

A te rzeczy - nie wiem jak usunąć pozostałości po skanerze online.

zostaw wpisy od pierwsze 2 wpisy od Creative_MediaSource i Microsoft Excel

  • to ebugging Microsoft Windows Server Internet Information Services :wink:

chcesz usunać Ok, zacznij od wpisu 023 >>> Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz MkS_Vir Monitor potem usuńń wpisy hijackim i skasuj folder MKS - wszystko w trybie awaryjnym