Log z laptopa ( wolno chodzi i się zawiesza )

witam, oto on

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:51:11, on 2007-10-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\DOCUME~1\PRZEME~1\USTAWI~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\Documents and Settings\Przemek Kuźnik\Pulpit\HijackThis.exe

C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pl.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://pl.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pl.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ADMTray.exe] "C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AdminWorks Agent X6 (AWService) - Avocent Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz go >> Fix checked.

W tym logu, poza tym legalnym szpiegiem od Realteka, nie ma nic podejrzanego.

Nie wiem, czy zdążysz przed wyjazdem zrobić log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów) .

I nie wiem też, czy ktoś zdąży ten log przejrzeć przed Twoim wyjazdem…

jessi

udało mi się jeszcze przed wyjazdem … może ktoś sprawdzi i zdążę … :wink:

ComboFix 07-10-06.3 - Przemek Ku«nik 2007-10-06 13:57:13.1 - [color=red][b]FAT32[/b][/color]x86 

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.48.1045.18.105 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Przemek Ku«nik\Pulpit\ComboFix.exe

 * Created a new restore point

.


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-09-06 to 2007-10-06 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2007-10-06 13:56	51,200	--a------	C:\WINDOWS\NirCmd.exe


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-08-26 21:25	---------	d--------	C:\Program Files\MSXML 4.0

2007-07-30 19:19	92504	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdm.dll

2007-07-30 19:19	92504	--a------	C:\WINDOWS\system32\cdm.dll

2007-07-30 19:19	549720	--a------	C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2007-07-30 19:19	549720	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuapi.dll

2007-07-30 19:19	53080	--a------	C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2007-07-30 19:19	53080	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt.exe

2007-07-30 19:19	43352	--a------	C:\WINDOWS\system32\wups2.dll

2007-07-30 19:19	325976	--a------	C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2007-07-30 19:19	325976	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\wucltui.dll

2007-07-30 19:19	203096	--a------	C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2007-07-30 19:19	203096	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuweb.dll

2007-07-30 19:19	1712984	--a------	C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2007-07-30 19:19	1712984	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng.dll

2007-07-30 19:18	33624	--a------	C:\WINDOWS\system32\wups.dll

2007-07-30 19:18	33624	--a------	C:\WINDOWS\system32\dllcache\wups.dll

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown 


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"igfxtray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2006-03-23 12:17]

"igfxhkcmd"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2006-03-23 12:13]

"igfxpers"="C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe" [2006-03-23 12:17]

"BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [2004-08-04 00:44 C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl]

"LaunchApp"="Alaunch" []

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-06-28 14:54 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

"AzMixerSel"="C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2005-12-21 15:02]

"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-03-03 13:07]

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 20:24]

"ntiMUI"="C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe" [2006-05-15 11:15]

"ADMTray.exe"="C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe" [2005-10-24 16:45]

"eDataSecurity Loader"="C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe" [2005-12-27 15:50]

"IMJPMIG8.1"="C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.exe" [2004-08-04 20:00]

"MSPY2002"="C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe" [2004-08-04 20:00]

"PHIME2002ASync"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-08-04 20:00]

"PHIME2002A"="C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe" [2004-08-04 20:00]

"ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2005-09-17 15:27]

"ePower_DMC"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe" [2006-08-10 19:29]

"Acer ePower Management"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe" [2006-05-22 12:54]

"eRecoveryService"="C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe" [2006-01-24 18:00]

"HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2006-02-19 02:41]


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-01-30 15:58]

"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 18:24]

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-08-24 20:44]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

BTTray.lnk - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2006-01-17 10:45:32]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2006-02-19 04:21:22]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Adobe Reader Speed Launch.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Adobe Reader Speed Launch.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Microsoft Office.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Microsoft Office.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LManager]

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SkyTel]

SkyTel.EXE


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinampAgent]

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe


R0 UBHelper;UBHelper;C:\WINDOWS\system32\drivers\UBHelper.sys

R1 OsaFsLoc;OsaFsLoc;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\OsaFsLoc.sys

R2 int15.sys;int15.sys;\??\C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\int15.sys

R2 osaio;osaio;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\osaio.sys

R2 osanbm;osanbm;\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\osanbm.sys

R3 DKbFltr;Dritek Keyboard Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\DKbFltr.sys

R3 EMSCR;EMSCR;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\EMS7SK.sys

R3 ESDCR;ESDCR;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ESD7SK.sys

R3 ESMCR;ESMCR;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ESM7SK.sys

R3 NdisFilt;OSA NdisFilter Protocol;C:\WINDOWS\system32\Drivers\NdisFilt.sys

R3 USBSTOR;Sterownik magazynu masowego USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS

S3 usbscan;Sterownik skanera USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys


*Newly Created Service* - CATCHME

*Newly Created Service* - INT15.SYS

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

"2007-10-05 18:14:06 C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Run Full System Scan - Przemek Kuźnik.job"

.

**************************************************************************


catchme 0.3.1169 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-10-06 13:59:24

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI


scanning hidden processes ... 


scanning hidden autostart entries ...


scanning hidden files ... 


scan completed successfully 

hidden files: 0 


**************************************************************************

.

Completion time: 2007-10-06 14:00:36

.

	--- E O F ---

Tu nawet nie było czego sprawdzać, bo jest czysto - nie ma nic podejrzanego.

jessi

dzięki wielkie :wink:

pozdrawiam :wink:

Kosmetyka

Zbędniki w Autostracie

Optymalizacja XP : http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580

Optymalizacja i odchudzanie XP

Podstawy optymalizacji systemu windows xp :

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … ymalizacja

Czyszczenie rejestru:

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

RegSeeker + Opis