Log z otl zablokowane strony darmowych antywirusów

Witam,

Nie mogę wejść na strony darmowych antywirusow.

Tu log z ComboFixa

ComboFix 10-12-14.07 - Tomek 2010-12-15 17:53:38.1.1 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.48.1045.18.512.122 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\Tomek\Moje dokumenty\Pobieranie\ComboFix.exe

.


((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2010-11-15 do 2010-12-15 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2010-12-14 14:47 . 2010-12-14 15:03	--------	d-----w-	c:\program files\Torrent Master

2010-12-11 14:41 . 2010-12-11 14:41	--------	d-----w-	c:\documents and settings\NetworkService.ZARZĄDZANIE NT\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Apple

2010-12-09 22:14 . 2010-12-09 22:14	--------	d-----w-	c:\program files\Gadu-Gadu 10

2010-12-05 10:43 . 2010-02-15 18:00	94208	----a-w-	c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\nprpjplug.dll

2010-12-05 10:43 . 2010-02-15 18:00	140864	----a-w-	c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\nppl3260.dll

2010-12-05 10:43 . 2003-03-19 03:14	499712	----a-w-	c:\windows\system32\msvcp71.dll

2010-12-05 10:43 . 2010-12-05 10:43	--------	d-----w-	c:\program files\Real Alternative

2010-12-05 10:41 . 2010-12-05 10:41	--------	d-----w-	c:\documents and settings\Tomek\Dane aplikacji\Apple Computer

2010-12-05 10:38 . 2010-12-05 10:38	--------	d-----w-	c:\documents and settings\Tomek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Apple

2010-12-05 10:37 . 2010-12-05 10:37	--------	d-----w-	c:\documents and settings\Tomek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Apple Computer

2010-12-05 09:38 . 2010-12-05 09:38	--------	d-----w-	c:\documents and settings\Tomek\Dane aplikacji\BabylonToolbar

2010-12-05 09:37 . 2010-12-05 09:37	--------	d-----w-	c:\program files\Babylon

2010-12-05 09:36 . 2010-12-05 09:36	--------	d-----w-	c:\program files\FoxTabFlvPlayer

2010-12-04 22:52 . 2010-12-04 22:52	--------	d-----w-	c:\program files\7-Zip

2010-12-04 22:48 . 2010-12-04 22:48	--------	d-----w-	c:\program files\Common Files\Hypnotizer

2010-12-04 22:48 . 2000-01-04 05:39	212992	----a-w-	c:\program files\Common Files\InstallShield\Engine\6\Intel 32\ILog.dll

2010-12-02 16:54 . 2010-12-02 16:54	--------	d-----w-	c:\program files\Xvid

2010-12-02 16:54 . 2009-06-07 15:25	77824	----a-w-	c:\windows\system32\xvid.ax

2010-12-02 16:54 . 2009-06-07 15:24	180224	----a-w-	c:\windows\system32\xvidvfw.dll

2010-12-02 16:54 . 2009-06-07 15:16	819200	----a-w-	c:\windows\system32\xvidcore.dll

2010-12-02 16:51 . 2010-12-02 16:54	--------	d-----w-	c:\documents and settings\Tomek\Dane aplikacji\BESTplayer


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  

REGEDIT4


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}"= "c:\program files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll" [2010-09-28 1400712]


[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{00000000-6e41-4fd3-8538-502f5495e5fc}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

2010-09-28 21:44	1400712	----a-w-	c:\program files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}"= "c:\program files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll" [2010-09-28 1400712]


[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\GenericAskToolbar.ToolbarWnd]


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}"= "c:\program files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll" [2010-09-28 1400712]


[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\GenericAskToolbar.ToolbarWnd]


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Gadu-Gadu 10"="c:\program files\Gadu-Gadu 10\gg.exe" [2010-10-07 12661344]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Smapp"="c:\program files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe" [2002-11-08 98304]

"Gainward"="c:\program files\Vtune\TBPanel.exe" [2007-04-23 2158592]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-04-19 7700480]

"nwiz"="nwiz.exe" [2007-04-19 1626112]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-04-19 86016]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-09-23 35760]


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2006-03-02 15360]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

2010-09-20 21:07	932288	----a-r-	c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Opera\\opera.exe"=

"c:\\Program Files\\Gadu-Gadu 10\\gg.exe"=

"c:\\Program Files\\SopCast\\SopCast.exe"=

"c:\\Program Files\\SopCast\\adv\\SopAdver.exe"=

"c:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\javaw.exe"=


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"6691:TCP"= 6691:TCP:ebvhqztk


S2 edecjcp;Manager Security;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2006-03-02 14336]


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

edecjcp

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'


2010-12-15 c:\windows\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job

- c:\program files\Ask.com\UpdateTask.exe [2010-09-28 21:44]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://search.babylon.com/home?AF=15627

IE: E&ksport do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Tomek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\j4iyh0ph.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.babylon.com/web/{searchTerms}?babsrc=browsersearch&AF=15627

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Search the web (Babylon)

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://search.babylon.com/home?AF=15627

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.babylon.com/?babsrc=adbartrp&AF=15627&q=

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Java Quick Starter: jqs@sun.com - c:\program files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff

FF - Ext: oSokker: osokker@bluezero - %profile%\extensions\osokker@bluezero

FF - Ext: vShare: vshare@toolbar - %profile%\extensions\vshare@toolbar

.


**************************************************************************


catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2010-12-15 17:58

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


skanowanie ukrytych procesów ...  


skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 


skanowanie ukrytych plików ...  


skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0


**************************************************************************


[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\MySql]

"ImagePath"="c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\edecjcp]

"ServiceDll"="c:\windows\system32\mskeqe.dll"

.

--------------------- ZABLOKOWANE KLUCZE REJESTRU ---------------------


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10l_ActiveX.exe,-101"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10l_ActiveX.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

Czas ukończenia: 2010-12-15 18:00:18

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-12-15 17:00


Przed: 6 251 253 760 bajtów wolnych

Po: 7 067 181 056 bajtów wolnych


WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-PLK.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect


- - End Of File - - 52AC517607E78B6AD198A2F4244127F0

Witam.

Zajrzyj tutaj:

otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html

Vahur ,

Proszę zapoznać się z tematem TYTUŁOWANIE TEMATÓW DOTYCZĄCYCH LOGÓW i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie.

Zamieszczenie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do zaleceń.

W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zaleceń będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

To log z OTL

http://wklej.to/O1SW

Tytuł zmieniłeś, ale nadal nic nie mówi o problemie :?

Popraw tytuł na konkretny, w przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty - więcej uwag nie będzie.