Log z WinMe

Witam,

Mam taki log:

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 03:59:45, on 2005-01-24

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v5.51 SP2 (5.51.4807.2300)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\WINTOOLS\WTOOLSA.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\WINTOOLS\WSUP.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\WANADOO\TASKBARICON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB05.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTIME.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTIME.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\NAVISEARCH\BIN\NLS.EXE

C:\PROGRAM FILES\WANADOO\ESPACEWANADOO.EXE

C:\PROGRAM FILES\WANADOO\COMCOMP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\WANADOO\WATCH.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\MOJE DOKUMENTY\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50162

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50162

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL/sa

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50162

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL/sa

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - 3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - 3 - URLSearchHook: (no name) - _{CA0E28FA-1AFD-4C21-A8DC-70EB5BE2F076} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7B55BB05-0B4D-44fd-81A6-B136188F5DEB} - C:\WINDOWS\QUESTMOD.DLL

O2 - BHO: CB UrlCatcher Class - {CE188402-6EE7-4022-8868-AB25173A3E14} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSCB.DLL

O2 - BHO: NLS UrlCatcher Class - {AEECBFDA-12FA-4881-BDCE-8C3E1CE4B344} - C:\WINDOWS\SYSTEM\NVMS.DLL

O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSBE.DLL

O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WINTOOLS\WTOOLSB.DLL

O2 - BHO: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\NEM220.DLL

O3 - Toolbar: &Search Toolbar - {339BB23F-A864-48C0-A59F-29EA915965EC} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM…\Run: [Windows Millennium Edition Intro Video] C:\WINDOWS\Applic~1\Micros~1\Intro\content.hta

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\taskbaricon.exe

O4 - HKLM…\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb05.exe

O4 - HKLM…\Run: [TBPS] C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TBPS.exe

O4 - HKLM…\Run: [sysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe

O4 - HKLM…\Run: [internet Optimizer] “C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WINTOOLS\WTOOLSA.EXE

O4 - HKLM…\RunServices: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WINTOOLS\WTOOLSA.EXE

O4 - HKLM…\RunServicesOnce: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WINTOOLS\WTOOLSA.EXE /boot

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GADU-GADU\GG.EXE” /tray

O4 - HKCU…\Run: [sysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe

O4 - HKCU…\RunServices: [Gadu-Gadu] “C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GADU-GADU\GG.EXE” /tray

O4 - HKCU…\RunServices: [sysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Webmail - {1462651F-F4BA-4C76-A001-C4284D0FE16E} - http://webmail.neostrada.pl (file missing) (HKCU)

O15 - Trusted Zone: http://www.onet.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.google.pl

O15 - Trusted IP range: 69.50.161.82

O15 - Trusted IP range: 69.50.161.82

O15 - Trusted IP range: iframedollars.biz

O15 - Trusted IP range: skoobidoo.com

O15 - Trusted IP range: searchbarcash.com

O15 - Trusted IP range: searchmiracle.com

O15 - Trusted IP range: windupdates.com

O15 - Trusted IP range: crazywinnings.com

O15 - Trusted IP range: topconverting.com

O15 - Trusted IP range: clickspring.net

O15 - Trusted IP range: blazefind.com

O15 - Trusted IP range: mt-download.com

O15 - Trusted IP range: flingstone.com

O15 - Trusted IP range: slotch.com

O15 - Trusted IP range: xxxtoolbar.com

O15 - Trusted IP range: my-internet.info

O15 - Trusted IP range: 69.50.161.82 (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 69.50.161.82 (HKLM)

O15 - Trusted IP range: iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted IP range: skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: searchmiracle.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: searchbarcash.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: windupdates.com (HKLM)

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - http://www.mt-download.com/MediaTickets … refid=2732

O16 - DPF: {79849612-A98F-45B8-95E9-4D13C7B6B35C} (Loader2 Control) - http://static.topconverting.com/activex/loader2.ocx

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111123} - file://c:\Recycled\1.exe

O18 - Protocol: tpro - {FF76A5DA-6158-4439-99FF-EDC1B3FE100C} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

Proszę o pomoc w identyfikacji tego co mogę usunąć - sam trochę wiem ale wczoraj cos za dużo usunąłem i przestał chodzić mi internet.

Z góry dziękuję za pomoc.

Odinstaluj messengera: Start >> Uruchom, wpisz

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Potem jeszcze koniecznie skan tymi programami (oczywiście po zrobieniu update’a !!

linki: http://download.zonelabs.com/bin/free/p … olHome.exe

http://download.softpedia.ro/software/A … sd14b2.exe

http://cwshredder.net/bin/CWShredder.exe

http://www.download.com/ETD-Security-Sc … ag=lst-0-1

Zainstaluj IE6.

Do usunięcia:

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\WINTOOLS\WTOOLSA.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\WINTOOLS\WSUP.EXE

To jest trojan - do wywalenia :!:

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTIME.EXE

   	C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTIME.EXE

C:\PROGRAM FILES\NAVISEARCH\BIN\NLS.EXE

Zmiany stron IE - kasacja:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50162

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50162

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL/sa

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50162

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL/sa

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R3 - URLSearchHook: (no name) - 3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - 3 - URLSearchHook: (no name) - _{CA0E28FA-1AFD-4C21-A8DC-70EB5BE2F076} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7B55BB05-0B4D-44fd-81A6-B136188F5DEB} - C:\WINDOWS\QUESTMOD.DLL

O2 - BHO: CB UrlCatcher Class - {CE188402-6EE7-4022-8868-AB25173A3E14} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSCB.DLL

O2 - BHO: NLS UrlCatcher Class - {AEECBFDA-12FA-4881-BDCE-8C3E1CE4B344} - C:\WINDOWS\SYSTEM\NVMS.DLL

O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSBE.DLL

O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WINTOOLS\WTOOLSB.DLL

O2 - BHO: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\NEM220.DLL

O3 - Toolbar: &Search Toolbar - {339BB23F-A864-48C0-A59F-29EA915965EC} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

Autostart, do usunięcia:

O4 - HKLM\..\Run: [TBPS] C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TBPS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WINTOOLS\WTOOLSA.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WINTOOLS\WTOOLSA.EXE

O4 - HKLM\..\RunServicesOnce: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WINTOOLS\WTOOLSA.EXE /boot

O4 - HKCU\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [SysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe

kasacja…

O15 - Trusted IP range: 69.50.161.82

O15 - Trusted IP range: 69.50.161.82

O15 - Trusted IP range: iframedollars.biz

O15 - Trusted IP range: skoobidoo.com

O15 - Trusted IP range: searchbarcash.com

O15 - Trusted IP range: searchmiracle.com

O15 - Trusted IP range: windupdates.com

O15 - Trusted IP range: crazywinnings.com

O15 - Trusted IP range: topconverting.com

O15 - Trusted IP range: clickspring.net

O15 - Trusted IP range: blazefind.com

O15 - Trusted IP range: mt-download.com

O15 - Trusted IP range: flingstone.com

O15 - Trusted IP range: slotch.com

O15 - Trusted IP range: xxxtoolbar.com

O15 - Trusted IP range: my-internet.info

O15 - Trusted IP range: 69.50.161.82 (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 69.50.161.82 (HKLM)

O15 - Trusted IP range: iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted IP range: skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: searchmiracle.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: searchbarcash.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: windupdates.com (HKLM)

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - http://www.mt-download.com/MediaTicketsInstaller.cab?refid=2732

O16 - DPF: {79849612-A98F-45B8-95E9-4D13C7B6B35C} (Loader2 Control) - http://static.topconverting.com/activex/loader2.ocx

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111123} - file://c:\Recycled\1.exe

O18 - Protocol: tpro - {FF76A5DA-6158-4439-99FF-EDC1B3FE100C} - C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL (file missing)

Po tym wszystkim restart, backup na razie zostaw, potem poskanuj:

Ad-Aware SE Personal CWShredder Spybot

No i skanery on-line:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=8175

Poskanuj, poczyść. Zainstaluj IE6 jak wspomniałem. Zainstaluj antywirusa i łatki! Jeśli chcesz uniknąć większości takich problemów to zainstaluj, chociażby Mozilla Firefox. Polecam.

Wielkie Dzieki :smiley: za rady, gorzej bedzie z wykonaniem. Zapytanie umiescił na stronie mój mąż, ale ja muszę to zrobic w pracowni w mojej szkole. Jestem przeciętnym uzytkownikiem i mam nadzieje, że jakos sobie poradzę.

Pytanie do adpawl - gdzie w windows me znajdę opcję przywracania systemu?

Pozdrawiam Marzena

Prawym przyciskiem myszy na Mój komputer=>Właściwości Zakładka Wydajność=>Klikamy przycisk System Plików=>Zakładka Rozwiązywanie Problemów i tam na samym dole jest opcja Wyłącz Przywracanie Systemu