Log


(zciwo) #1
Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 13:11:17, on 2005-02-10

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\Xhrmy.exe

C:\WINDOWS\System32\uvpeamuw.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Overnet\overnet.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Documents and Settings\zciwo\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 172.16.18.1:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {E2E4A618-4038-8FCE-6290-FB9064B39909} - C:\WINDOWS\System32\vnpnvvam.dll

O2 - BHO: (no name) - {F63F7185-A65A-AF8B-1451-D78861295783} - C:\WINDOWS\System32\bbwltfls.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [xhrmy] C:\WINDOWS\Xhrmy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uvpeamuw] C:\WINDOWS\System32\uvpeamuw.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [overnet] C:\Program Files\Overnet\overnet.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O8 - Extra context menu item: Download with NetPumper - C:\Program Files\NetPumper\AddUrl.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1103746604234

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3C4ABC2B-EA85-4F1D-BCF9-D84182F8ADA2}: NameServer = 172.16.18.1,217.76.112.66

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\zciwo\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) - Unknown - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe (file missing)

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Non stop mi się wyłączają programy overnet i gg.


(Chees) #2

Po pierwsze usun w trybie awaryjnym:

R3 - Default URLSearchHook is missing

I mam zastrzezenia do tego:

O4 - HKLM..\Run: [xhrmy] C:\WINDOWS\Xhrmy.exe

O4 - HKLM..\Run: [uvpeamuw] C:\WINDOWS\System32\uvpeamuw.exe

Jak nie znasz to usun.

Po drugie zainstaluj SP2.

Po trzecie skan tymi programami:

CWShredder

Spybot Search & Destroy 1.3

Spy Sweeper

Ad-aware SE Personal

Spolszczenie Ad-aware SE Personal

mks vir

Stinger


(Kuz5) #3

Wyłącz CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i

odchacz:

winamp


(zciwo) #4

niestety komenda "msconfig" nie działa..."Windows nie może odnaleźć pliku..."

Dzięki za rady,będę działał:slight_smile:


(Dragonlnx) #5

Zainstaluj jakiegoś alternatywnego Menedżera Autostartu.


(zciwo) #6

"Po pierwsze usun w trybie awaryjnym:

R3 - Default URLSearchHook is missing "

To chyba o to chodziło,bo teraz działa ok :slight_smile: