Log


(Shmege) #1

Mam problem z Avastem i procesem ashwebsv.exe, po jakims czasie po wlaczeniu komputera i uzywaniu internetu, ten proces w pelni zaczyna obciazac mi siec - nic nie robie, a tu caly czas mam maksymalne obciazone lacze. Sprawdzalem programem NetPeeker i wlasnie proces ashwebsv.exe jest tego przyczyna. Po jego wylaczeniu, wszystko wraca do normy. W logu z Hijacka jest wlasnie jakis problem z tymi procesami, tylko nie wiem czy reszta jest w porzadku??

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:03:01, on 2005-03-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

D:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

D:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

D:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

D:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Opera7\Opera.exe

D:\Documents and Settings\Luke\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IDMIEHlprObj Class - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - D:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - D:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - D:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] D:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] D:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] D:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] D:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] D:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] "D:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] D:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] D:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] D:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] D:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] D:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: 22M WLAN Adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - D:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Download Images by Image Collector - D:\Program Files\Internet Image Collector\iic_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDM - D:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://d:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - D:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - D:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\windows\system32\idmmbc.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\windows\system32\idmmbc.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\windows\system32\idmmbc.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\windows\system32\idmmbc.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\windows\system32\idmmbc.dll

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O16 - DPF: {D1E7CBDA-E60E-4970-A01C-37301EF7BF98} (Measurement Service Client v.3.4) - http://ccon.futuremark.com/global/msc34.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F63851C5-9B87-4B39-AFE5-A5B416823E18}: NameServer = 213.77.79.2,83.142.12.1

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - D:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - D:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

(adpawl) #2

Usuń wpisy:

Heh, sorki ... nieco się rozpędziłem... :?

Potem napraw ciąg LSP: http://www.cexx.org/lspfix.zip

Tu jest instrukcja: LINK

Jeżeli jest, usuń za pomocą tego programu plik idmmbc.dll z łańcucha.

Tylko pozostaw prawidłowe wpisy:

lsp4ru.jpg


(Maniooo666) #3

Witam,

Odradzałbym. :wink: Czemu? TUTAJ jest mały wywód.


(Musg) #4

ale to moze wywalic

oprocz tych wpisow 23


(Shmege) #5

>>A co z tym ciągiem LSP, bo juz nie wiem czy go naprawiac??

Oki juz wiem - naprawiam!


(Musg) #6

naprawiac ,naprawiac