Log

prosze sprawdzcie loga mojego kolegi ma neostrade od niedawna i cos wolno mu chodzi

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:54:12, on 05-03-24

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

D:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

D:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

D:\WINDOWS\SYSTEM\NVSVC.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

D:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

D:\WINDOWS\TASKMON.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

D:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\CNXMON.EXE

D:\PROGRAM FILES\THOMSON\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE

D:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\TASKBARICON.EXE

E:\DYSK D\PROGRAMY DO MP3\WINAMPNEW\WINAMPA.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\PRINTRAY.EXE

E:\DYSK D\GADU-GADU\GG.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE

D:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\NEOSTRADATP.EXE

D:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\COMCOMP.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

D:\PROGRAM FILES\NEOSTRADA TP\WATCH.EXE

D:\VALVE\STEAM\STEAM.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

D:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

D:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~2.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] D:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [TaskMonitor] D:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] E:\DYSK D\programy do mp3\Winampnew\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [LexStart] Lexstart.exe

O4 - HKLM…\Run: [LexmarkPrinTray] PrinTray.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [NVSvc] D:\WINDOWS\SYSTEM\nvsvc.exe -runservice

O4 - HKLM…\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Machine Debug Manager] D:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “E:\DYSK D\GADU-GADU\GG.EXE” /tray

jesli to jest cały log-to nic nie widac-jest czysto