Log


(Eedycia) #1
ComboFix 08-03-14.4 - user 2008-03-16 18:21:28.2 - NTFSx86 

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.528 [GMT 1:00] 

Running from: C:\Documents and Settings\user\Pulpit\ComboFix.exe 


[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED [/b][/color] 

. 


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-02-16 to 2008-03-16 ))))))))))))))))))))))))))))))) 

. 


2008-03-16 17:08 . 2008-03-16 17:411,826--a------C:\WINDOWS\system32\tmp.reg 

2008-03-16 16:54 . 2008-03-16 16:54135,168--a--c---C:\zip.exe 

2008-03-16 16:54 . 2008-03-16 16:5419,286--a--c---C:\cleanup.exe 

2008-03-16 16:54 . 2008-03-16 16:54574--a--c---C:\cleanup.bat 

2008-03-16 15:51 . 2008-03-16 18:06
][/code]

#2

paola32 , proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif

Proszę też opisać z czym masz problem.


(Baldys15) #3

daj loga z hijackthisa,jaki masz problem wirusa masz???