Log


(Qbek50) #1

witam 8) Chciałem sobie sciągnąc jakąś skóre do XP i zainstalowało mi sie jakieś /cenzura/. Mozecie looknąć ?

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 09:24:52, on 2005-05-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Aware.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\notepad.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

H:\stary dysk\Ważne\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://forum.pcmaniak.pl/index.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [EPSON Stylus C42 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C42 Series" /O5 "LPT1:" /M "Stylus C42"

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe

O8 - Extra context menu item: Analizuj za pomocą LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\Parser.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając kreatora LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\Wizard.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając LeechGet - file://C:\Program Files\LeechGet 2004\AddUrl.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{CE6ABBBE-3A8D-40F7-83EC-7903892F7949}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: LEC TranslateDotNet Server - Unknown - C:\Program Files\Power Translator\LogoMedia TranslateDotNet Server.exe (file missing)

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor - Unknown - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

jak uruchomie lspfix to mam usunąć:

newdotnet6_38.dll?


(fiesta) #2

Tu mi coś pachnie, ale poczekaj na opinie innych.


(Damian) #3

Dobrze Ci Fiesta pachnie :smiley:

To usuwasz w Hijacku:

O4 - HKLM..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s

To kasujesz programem WinshockFix

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

Do tego mam jedynie wątpliwości...

O23 - Service: LEC TranslateDotNet Server - Unknown - C:\Program Files\Power Translator\LogoMedia TranslateDotNet Server.exe (file missing)

Tak


(Qbek50) #4

wpisy 010 usunąłem

ale

nie moge tego usunąć.

Ani porzez lspfix ani w Hijacku. Próbowałem też tryb awaryjny. Ciągle to powraca :?


(boczi) #5

Spróbuj zrobić to z wyłączonym przywracaniem systemu.


(Qbek50) #6

faktycznie, zapomniałem o tym. Wielkie dzięki :smiley:


(boczi) #7

Pewnie ściągałeś z themexp.org.

Na przyszłość:

Patrz, co instalujesz, przy instalacji jakiegoś stylu możesz odznaczyć instalację tych syfów :wink:


(Qbek50) #8

dokładnie, stamtąd ściągałem. Przez nieuwagę jakieś /cenzura/ mi sie zagnieździło! Ale juz wszystko OK. Dzięki