Log

proszę o sprawdzenie loga

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:36:11, on 2008-08-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Applications\wcs.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\INSTALACJE\Ares\Ares.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {20177355-706D-416B-A23B-49443A7118F3} - C:\WINDOWS\system32\byXrpnLE.dll (file missing)

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: UrlHelper Class - {6D023EBF-70B8-45A6-9ED5-556515FA0FE4} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareIEHelper.dll

O2 - BHO: HP Smart Web Printing 1.0 - {AE84A6AA-A333-4B92-B276-C11E2212E4FE} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\SmartWebPrinting.dll

O2 - BHO: (no name) - {D03813C4-78B6-4F75-B661-CC7BDBEBD066} - C:\WINDOWS\system32\wvUoomjH.dll (file missing)

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BSMediaBar.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe”

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [NSLauncher] C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [70f913de] rundll32.exe “C:\WINDOWS\system32\jltfunyy.dll”,b

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [ares] “D:\INSTALACJE\Ares\Ares.exe” -h

O4 - HKCU…\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKLM…\Policies\Explorer\Run: [this] C:\Program Files\Applications\wcs.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: Reboot.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: byXrpnLE - byXrpnLE.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

End of file - 6534 bytes

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked

Potem, Pobierz ComboFix,ale nie uruchamiaj

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\system32\byXrpnLE.dll 

C:\WINDOWS\system32\wvUoomjH.dll 


Folder::

C:\Program Files\MyGlobalSearch

C:\Program Files\BearShare Applications

C:\Program Files\Applications

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

–>cfscriptb5b4me3.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log).Daj ten log, który powstanie w trakcie usuwania.

Jeśli pójdzie dobrze, to: Po restarcie usuń ręcznie folder C:** Qoobox.**

=============================

K.

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja edytuj.JNJN

Przeczytaj to:

viewtopic.php?f=16&t=253052