Log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:14:45, on 2005-05-13

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\_tc\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2403121E-CA0C-4EC7-9EC0-28E65768F31C}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2403121E-CA0C-4EC7-9EC0-28E65768F31C}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

log ok :slight_smile:

To czego tak cholernie muli… :roll: a nie moge wszystkiego robić pod Arch’em. :shock:

Defragmentacja zrobiona, skanowanie Ad-aware 6 i MKSem.

tzn?

przyczyn moze byc masa!

Programy wolno sie włanczaja, czuc poprostu wolne działanie systemu. :?

Poczyść katalogi Prefetch, Temp, Temporary Internet Files

Dodatkowo wyczyść rejestr programem jv16 PowerTools

Poczytaj o optymalizacji systemu.

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … 5989&st=50