Log


(Canaletto) #1

Sprawdźcie loga mojego drugiego systemu :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:01:54, on 2005-05-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

D:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

D:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Documents and Settings\Komp\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Narrator] D:\WINDOWS\system32\krquor.exe

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] D:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] D:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] D:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] "D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [ETD Security Scanner] "D:\Program Files\ETD Security Scanner\ETD Security Scanner.exe" /s

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone (HKLM)

O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone (HKLM)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 4809842421

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{BE3D2B69-D926-4B74-AAEE-4636ECD8E3E4}: NameServer = 194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: Group Policy - D:\WINDOWS\system32\mvl0l93m1.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe


(boczi) #2

Ogólnie wydaje się być czysty, ale

Kosmetycznie z autostartu możesz odznaczyć:

NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Narrator] D:\WINDOWS\system32\krquor.exe

Znasz tego narratora? Używasz tego? Google o tym procesie nic nie mówią Nie znasz - usuwasz.

To też nieznane...

Pewnie tego nie znasz - usuwasz.

Jeśli pliku nie znajdziesz na dysku, kasujesz wpis poprzez Hijacka.

Zainstaluj firewalla.