Log


(Dziurdzia01) #1

proszę o sprawdzenie loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:20:51, on 2005-06-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Dziuba\Moje dokumenty\programy\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [NVRTCLK] C:\WINDOWS\System32\NVRTCLK\NVRTClk.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [bDMCon] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [bDNewsAgent] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdnagent.exe

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Morpheus.lnk = C:\Program Files\StreamCast\Morpheus\morpheus.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

czy po tym logu można rozpoznać czy mam jakieś wiry???


(adpawl) #2

TAk, można...

Używasz Morpheusa - jednego z bardziej zasyfionych spywarem klientów p2p ...radził bym go odinstalować :wink:

BTW

Nie ten dział :!:


(Dziurdzia01) #3

używam morfeusza więc go skasuje , a co polecacie zamiast niego???jaku program p2p typu np:kazza,morpcheus?? tylkoo nie typu emule,dc++. co??? a jak tam log czysty???


(lazikar) #4

Przenosze >> Bezpieczeństwo.


(adpawl) #5

Log wygląda czysto...

Możesz najwyżej coś z autostartu wywalić np. jusched.exe (kosmetyka)

Co do p2p, pojęcia nie mam ...może kazaa litle resurrection ?


(Musg) #6

nie mozna!

A masz jakies wiry,cos ci sie pokazało jakies dziwne reakcje kompa?

kosmetycznie mozesz jeszcze ciachnac:


(boczi) #7

To nielegalna kompilacja Kaazy.

P2P:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... hlight=p2p


(pędzący_na_strychu) #8

tez syf - blazefinda instaluje w "prezencie" mimo ze wersje lite mialy byc bez dziadowstwa....

shareazza jest czystym klientem (i torrenty tez łyka) jak nie chcesz eMula