Log


(Vi[R]uS) #1

Proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:59:59, on 2005-06-18

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\eMule\emule.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\Selom Ofori\BlackMoon FTP Server\FTPService.exe

C:\Program Files\FileZilla Server\FileZilla Server.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

D:\GokaDCek\GokaDCek.exe

C:\wincmd\WINCMD32.EXE

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\javaw.exe

G:\Winrar\WinRAR.exe

G:\Winrar\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\kamil\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.969\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dobreprogramy.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.l:3128

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: VCS3IESupport Class - {B9D6B3C2-09AD-464A-8162-8C55114C808A} - C:\Program Files\AV VCS 3.0 DIAMOND\Vcs3RT.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] D:\eMule\emule.exe -AutoStart

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\npjpi150_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\npjpi150_03.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: BlackMoon FTP Service (BMFTP-RELEASE) - Selom Ofori - C:\Program Files\Selom Ofori\BlackMoon FTP Server\FTPService.exe

O23 - Service: BMFTPRealTimeStats - Selom Ofori - C:\Program Files\Selom Ofori\BlackMoon FTP Server\BMFTPRealTimeStats.exe

O23 - Service: FileZilla Server FTP server (FileZilla Server) - Unknown owner - C:\Program Files\FileZilla Server\FileZilla Server.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

(boczi) #2

Log jest czysty.

Masz jakiś problem z systemem, że go wklejasz?

Znasz to?

Update:

Zainstaluj SP2


(Qbek50) #3

kosmetyka, wylacz w autostarcie:

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [eMuleAutoStart] D:\eMule\emule.exe -AutoStart

8)


(Vi[R]uS) #4

Problemów z systemem nie mam ale dałem do sprawdzenia loga tak dla pewności :slight_smile:

Znam


(Qbek50) #5

to pozostawiasz to :smiley:


(Vi[R]uS) #6

Dzięki :smiley:


(Kuz5) #7

Ciachnij jeszcze to:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm