Log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:14:21, on 05-06-22

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\CYBERLINK\POWERDVD\PDVDSERV.EXE

C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MEDIAACCK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\GAH95ON6.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MEDIAACCESS.EXE

C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

C:\PROGRAM FILES\SKYPE\PHONE\SKYPE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\RAR$EX01.798\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [AVGCtrl] C:\PROGRAM FILES\AVPERSONAL\AVGCTRL.EXE /min

O4 - HKLM…\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\Run: [Media Access] C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MediaAccK.exe

O4 - HKLM…\Run: [gah95on6] C:\WINDOWS\SYSTEM\gah95on6.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [schedulingAgent] C:\WINDOWS\SYSTEM\mstask.exe

O4 - HKCU…\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\PROGRAM FILES\SKYPE\PHONE\SKYPE.EXE” /nosplash /minimized

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

do usuniecia:

usuwasz w trybie awaryjnym :

tu masz fixa na media:

POBIERZ

CZY TO JEST CALY LOG?

po usuwaniu dajesz log kontrolnie

wszysto robisz w trybie awaryjnym

też możesz ciachnąć

Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.

zbędne w autostarcie, w opcjach progrmu możesz odhaczyć, żeby nie uruchamiały się komunikatory z autostartem kompa

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te 2 wpisy.