Log


(Master L) #1

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 11:57:36, on 2005-06-25

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program instal\CPUCooL\CooLSrv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

c:\wamp\apache\Apache.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

c:\wamp\apache\Apache.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE

C:\WINNT\ALCWZRD.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

C:\WINNT\system32\taskmgr.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\materiły\Nowy folder\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SnapFlash Class - {A44CBB0B-C77D-4BF5-87CC-B4EE79AD1B7E} - C:\Program Files\Common Files\justDo\Jd2002.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Skrót do D.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: + Offline &Explorer: Download the link - file://C:\Program Files\Offline Explorer\Add_UrlO.htm

O8 - Extra context menu item: + Offline E&xplorer: Download the current page - file://C:\Program Files\Offline Explorer\Add_AllO.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: FlashToolset - res://C:\PROGRA~1\Easeweb\FLASHT~1.0TR\Swafer.dll/300

O8 - Extra context menu item: Save Flash with Flash Catcher - res://C:\Program Files\Common Files\justDo\IECatcher.DLL/FlashCatcher.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: Flash Catcher - {90BAE0EF-F4BF-4FAC-B2EC-2C725C34AF12} - C:\Program Files\Common Files\justDo\IECatcher.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Catcher - {90BAE0EF-F4BF-4FAC-B2EC-2C725C34AF12} - C:\Program Files\Common Files\justDo\IECatcher.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: FlashToolset - {4A067D7A-84C4-4de8-A109-2BFBA2B39F72} - C:\PROGRA~1\Easeweb\FLASHT~1.0TR\Swafer.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashToolset - {4A067D7A-84C4-4de8-A109-2BFBA2B39F72} - C:\PROGRA~1\Easeweb\FLASHT~1.0TR\Swafer.dll (HKCU)

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{F152B1A7-7EEA-43E7-9DB3-108EFA2C4CFC}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: CPUCooLServer Service - Unknown - C:\Program instal\CPUCooL\CooLSrv.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: MySql - Unknown - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: wampapache - Unknown - c:\wamp\apache\Apache.exe

O23 - Service: wampmysqld - Unknown - c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe


(Lukasz) #2

Log czysty. 8)


(Gutek) #3

Tak log ok kilka zbedników:

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz ten wpis.

Jeśli Quick jest naprawdę potrzebny łupnij go i zastąp odpowiednikiem TU


(Bunio) #4

ściągnij najnowszą wersję HijackThis'a 1.99.1 TU


(Qbek50) #5

nie potrzeba, ver 1,99.0 od ver 1.99.1 duzo sie nie rozni 8)


(Kuz5) #6

Dużo sie nie różni ale może pokazać niewielkie zmiany w logu, dyskutowaliśmy z musg na ten temat i doszliśmy do wniosku że jednak dla świetego spokoju lepiej by user wklejał loga z nanjnowszej wersji, także masterll proponuje wkeić na wszelki wypadek loga z najnowszej wersji czyli :arrow: HijackThis 1.99.1


(Master L) #7

Musiałem przeinstalować system ale chyba już coś ma.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:38:49, on 2005-06-25

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v5.00 SP4 (5.00.2920.0000)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\system32\dfrgfat16.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\netddeclnt.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE

C:\WINNT\ALCWZRD.EXE

C:\WINNT\ALCMTR.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\WINNT\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINNT\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{E6517A2C-DC53-424F-8BD4-DDA0E8875A59}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Managing FAT and NTFS partitions (Defragmentation Manager) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\dfrgfat16.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Network DDE Client (NetDDEclnt) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\netddeclnt.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe


(Musg) #8

to leci za pomoca fix w hijacku

nie uzywaj IE bo masz dziurawą

pobierz koniecznie łaty:

http://www.google.pl/url?sa=U&start=1&q ... sp&e=10431

do windy 2000

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

calkowicie usuwasz jeszcze to

maly syfek od Realteka :slight_smile:


(Master L) #9

avast pokazuje mi jeszcze coś takiego:

dcom exploit atak z 83.24.2.146:135/tcp


(Musg) #10

a blokuje??

nie puszcza??

mozesz tez dac screna tutaj na forum z avasta--tak to zrobisz:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... sc&start=0


(Qbek50) #11

masterll luknij:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=12005


(Musg) #12

wiec sp4 na IE potrzebne?Tak jak napisalem powyzej :slight_smile:

Ale screna musisz dac i napisac czy avast z tym sobie radzi :slight_smile:

łaty do systemu twojego:

ŁATY


(Master L) #13

Avast blokuje to .Zrobiłem wszystkie update windowsa A uzywam opery.Screen jest zbędna nic więcej nie pisze poza tym:

Osłona sieciowa: Zablokowaną "dcom exploit"- atak z 83.24.2.146:135/tcp


(Musg) #14

wiec wszystko jest OK :slight_smile:

jednak w wolnej chwili pomysl o SP4


(Master L) #15

Wrzuce jeszcze raz bo mi internet strasznie muli.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:09:48, on 2005-06-26

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\system32\dhcpclient.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\netddeclnt.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\WINNT\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\WINNT\ALCWZRD.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Eraser] C:\Program Files\Eraser\eraser.exe -hide

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{E6517A2C-DC53-424F-8BD4-DDA0E8875A59}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Handling the DHCP requests (DHCP Client) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\dhcpclient.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Network DDE Client (NetDDEclnt) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\netddeclnt.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe


(Musg) #16

dobrze --do usuniecia pozostaje ci jeszcze:

O23 - Service: Network DDE Client (NetDDEclnt) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\netddeclnt.exe

O23 - Service: Handling the DHCP requests (DHCP Client) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\dhcpclient.exe

robisz podwojne działanie ,a podam ci przyklad co do jednego wpisu:

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz>> Network DDE Client potem:

Otwierasz HijackThis--- Misc Tools--- Delete NT Service--- wklepujesz >>Network DDE Client >>> zawierdzasz. Potem kasujesz plik w hijacku

i to samo dotyczy drugiego wpisu:

Handling the DHCP requests

usuwasz i raz jeszcze log


(Kuz5) #17

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj proces Network DDE Client nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz NetDDEclnt => Ok i zresetuj komputer.

Znasz zostawiasz nie znasz usuwasz:

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku


(Master L) #18

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:41:04, on 2005-06-26

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\WINNT\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\WINNT\ALCWZRD.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Eraser\eraser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Eraser] C:\Program Files\Eraser\eraser.exe -hide

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{E6517A2C-DC53-424F-8BD4-DDA0E8875A59}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe


(Kuz5) #19

Log masz już czysty


(Damian) #20

Czysty.

Wyłącz tylko: Panel Sterowania>>>Java>>>Update>>>Aktualizacje automatyczne