Log


(system) #1

Bardzo proszę o sprawdzenie poniższego loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:18:18, on 2005-07-20

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\aswUpdSv.exe

D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashServ.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

D:\programy\AGNITU~1.1PL\outpost.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashWebSv.exe

D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashMaiSv.exe

D:\programy\AVASTV~1.6HO\ashDisp.exe

D:\programy\Microsoft AntiSpyware (Beta) - zapewnia użytkownikom systemów Windows 2000 i XP ochronę przed oprogramowaniem szpiegowskim\gcasServ.exe

D:\programy\Skype 1.3.0.57 - program umożliwiający prowadzenie rozmów przez internet\Skype.exe

D:\programy\Microsoft AntiSpyware (Beta) - zapewnia użytkownikom systemów Windows 2000 i XP ochronę przed oprogramowaniem szpiegowskim\gcasDtServ.exe

C:\WINNT\system32\msiexec.exe

D:\programy\Hijack This 1.99.1 - program pozwalający na uporanie się ze złośliwym oprogramowaniem\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\programy\Acrobat Reader 6.0.2 CE - przeglądarka plików w formacie PDF\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\programy\SPYBOT~1.4-P\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] D:\programy\AGNITU~1.1PL\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\programy\AVASTV~1.6HO\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\programy\Microsoft AntiSpyware (Beta) - zapewnia użytkownikom systemów Windows 2000 i XP ochronę przed oprogramowaniem szpiegowskim\gcasServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\programy\Skype 1.3.0.57 - program umożliwiający prowadzenie rozmów przez internet\Skype.exe" /nosplash /minimized

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\programy\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\programy\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120736030109

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1120735961040

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - D:\programy\AGNITU~1.1PL\outpost.exe

Z góry dzięki. :smiley:


(Krzysieknd2) #2

Log czysty


(Qbek50) #3

log ok :slight_smile:

kosmetycznie mozesz ciachnąć:

oraz wyłączyć w autostarcie:

Start - Uruchom -> wpisujesz "msconfig" i w zakładce uruchamianie odchaczasz:


(Kuz5) #4

Potwierdzam log ok.

Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE