Log


(La Verdad) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 13:44:56 PM, on 7/27/2005 

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.4074) 

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.4074.0000) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\wininit.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\logonui.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\WINDOWS\system32\RsFxSvc.exe 

C:\WINDOWS\system32\avrtsvr.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\fontcacheservice.exe 

C:\WINDOWS\assembly\gac_msil\FontCacheService\6.0.4074.0__365143bb27e7ac8b\fontcacheservice.exe 

C:\WINDOWS\assembly\gac_msil\WindowsEventForwardingService\6.0.4074.0__365143bb27e7ac8b\WindowsEventForwardingService.exe 

C:\WINDOWS\system32\WinFS\WinFS.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe 

C:\WINDOWS\system32\WinFS\FSAgent.exe 

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe 

C:\WINDOWS\system32\WinFS\msidx35.exe 

C:\WINDOWS\system32\WinFS\WinFPM.exe 

C:\WINDOWS\system32\WinFS\msgthr35.exe 

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe 

C:\WINDOWS\system32\wpabaln.exe 

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\Temporary Directory 2 for hijackthis.zip\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/ 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: Norton Personal Firewall - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\pl-pl\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx 

O3 - Toolbar: Norton Personal Firewall - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\pl-pl\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @shdocvw.dll,-866 - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @shdocvw.dll,-864 - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{19BFAB60-6C13-4499-800E-9B28AB07452B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{19BFAB60-6C13-4499-800E-9B28AB07452B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{19BFAB60-6C13-4499-800E-9B28AB07452B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O18 - Protocol: msmailhtml - {F6D6F026-E766-436B-8291-5CF29E916348} - C:\WINDOWS\system32\msmail.dll 

O18 - Protocol: shell - {D34D28CB-3C24-4925-A40C-F3E1808953B2} - C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll 

O18 - Filter hijack: application/octet-stream - {8458A88A-033A-4456-9872-5693831F1565} - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Windows\v6.0.4030\PresentationHost.dll 

O18 - Filter hijack: application/x-complus - {8458A88A-033A-4456-9872-5693831F1565} - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Windows\v6.0.4030\PresentationHost.dll 

O18 - Filter hijack: application/x-msdownload - {8458A88A-033A-4456-9872-5693831F1565} - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Windows\v6.0.4030\PresentationHost.dll 

O20 - Winlogon Notify: EFS - C:\WINDOWS\SYSTEM32\sclgntfy.dll 

O23 - Service: Discovery Persistence Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\assembly\gac_msil\MSSDPersistence\6.0.4074.0__365143bb27e7ac8b\MSSDPersistence.exe 

O23 - Service: Font Cache Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fontcacheservice.exe 

O23 - Service: FontCacheService - Unknown owner - C:\WINDOWS\assembly\gac_msil\FontCacheService\6.0.4074.0__365143bb27e7ac8b\fontcacheservice.exe 

O23 - Service: Fusion Isolation Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\assembly\gac_msil\Microsoft.Windows.IsolationService\6.0.4074.0__365143bb27e7ac8b\Microsoft.Windows.IsolationService.exe 

O23 - Service: Location Discovery (LocSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Location.SvcWrap.exe 

O23 - Service: WindowsEventForwardingService - Unknown owner - C:\WINDOWS\assembly\gac_msil\WindowsEventForwardingService\6.0.4074.0__365143bb27e7ac8b\WindowsEventForwardingService.exe 

O23 - Service: WinFS Rules (WinFSRules) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\WinFS\WinFS-Rules.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ISSVC.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

wszystko zaczyna mi sie sypać, każda aplikacje jaka uruchomie to wyskakuja błędy, może w logu cos bedzie, acha system co jakis czas mi sie zawiesza i zamula


(Musg) #2

tryb awaryjny wylacz przywracanie systemu i usuwasz:

a tak na marginesie ,co ty robisz ze swoim kompem???

Porownaj sobie swoje dwa logi to dojdziesz do wniosku ,ze daleko na tym sprzecie nie zajedziesz:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36064

:o


(La Verdad) #3

to co mam kompa słabego czy co ?


(Musg) #4

nie kompa slabego ,a ciagle instalowanie czegos,pozniej usuniecie (niedokladne oczywiscie)

złapałes syf w nowym logu i masz uruchomionych pelno aplikacji,ktore jeszcze niedawno nie wystepowaly

robiles defragmentacje?Zrob koniecznie .Skad wziely ci sie wpisy od Visty w nowym logu?

Nie miales ich wczesniej ,a z tego co pamietam Viste masz juz dlugo?


(La Verdad) #5

bo mam viste 5203 już nie używam xp :]

nie, ale zaraz to zrobię

od wczoraj mam bete 1 z IE 7 :smiley:

zrobię defragmentacje może pomoże, narazię dzieki

acha a to jest groxne ?


(Musg) #6

no pewnie --usuwasz koniecznie

virus na bank :slight_smile:


(Qbek50) #7

http://www.dagma.pl/new/oprogramowanie. ... ech&id=264


(La Verdad) #8

dziwne mój norton nic nie wykrył,

ej a to może wina nortona że mi tak kompa spowalnia?

może nie jest przystosowany do wisty?

sam niewiem

daje ci plusa za loga

dzięx


(Musg) #9

z tym roznie bywa,czasem cos przejdzie

tak czy siak usuwasz :slight_smile:

ps

VISTA ma cholernie duzo wpisow :o :o dzizas :slight_smile:


(La Verdad) #10

i strasznie dużo procesów uruchomionych , za to ie7 jest boska i szybka :smiley:

hmm a ponoć nie ma win fs a w logu sa z win fs pliki :

C:\WINDOWS\system32\WinFS\msidx35.exe

C:\WINDOWS\system32\WinFS\WinFPM.exe

C:\WINDOWS\system32\WinFS\msgthr35.exe

dziwne no nie ?


(Musg) #11

faktycznie są ,moze dlatego ze to jeszcze nie jest ostateczna wersja? :?

Ale wpisy sa prawidlowe (tylko strasznie ich duzo i malo spotykane w google)

no ale co nowe to nowe :smiley: