Log ;(


(Wigrus1) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:53:13, on 2005-07-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

C:\Program Files\Fsvsdrk\Lthwjji.exe

C:\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Rkmdm\Eyuin.exe

C:\Program Files\Wtnn\Ojlvnje.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Internet Optimizer\actalert.exe

C:\Program Files\Internet Optimizer\actalert.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Świerzak\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F0 - system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\winmgd.win

F1 - win.ini: run=C:\WINDOWS\system32\mouse_configurator.win

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: BHObj Class - {8F4E5661-F99E-4B3E-8D85-0EA71C0748E4} - C:\WINDOWS\wsem303.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [ErrorGuard] C:\Program Files\ErrorGuard\ErrorGuard.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [] C:\WINDOWS\system32\gra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nkl] C:\WINDOWS\nkl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zgend] C:\Program Files\Fsvsdrk\Lthwjji.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "c:\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [Vbvhbjo] C:\Program Files\Rkmdm\Eyuin.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Iozlyobr] C:\Program Files\Wtnn\Ojlvnje.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [] C:\WINDOWS\system32\gra.exe

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O7 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: 50 FREE MP3s! - {686C970F-1D7D-4469-85D1-4B35763B56CC} - http://www.emusic.com?fref=149133 (file missing)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\newdotnet\newdotnet6_38.dll' missing

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MusicAccess/ie/bridge-c8.cab

O16 - DPF: {2A781DED-C22D-4153-9812-CEA98A32981C} (GameDesire Makao) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cardsmakao_2_0_0_17.cab

O16 - DPF: {881290B9-F53C-4676-8DAF-3DBEFC297308} (GameDesire Makao) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/makao_2_0_0_15.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {E95CF138-A587-4C54-8175-3AD80997CB14} (GINSOCCER Class) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/soccer_2_0_0_8.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_22.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/snooker_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2F425E79-FE3A-44CF-AEF7-AF83BD097D32}: NameServer = 195.114.161.61 195.114.181.130

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2F425E79-FE3A-44CF-AEF7-AF83BD097D32}: NameServer = 195.114.161.61 195.114.181.130

(Gutek) #2

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono (odinstaluj w dodaj\usuń programy zaznaczone na czerwono a foldery sksuj recznie! !!

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

LSP-Fix usuniesz wpis 010 TU opis działania :stuck_out_tongue:


(Wigrus1) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:55:58, on 2005-07-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Świerzak\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F0 - system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\winmgd.win

F1 - win.ini: run=C:\WINDOWS\system32\mouse_configurator.win

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "c:\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2A781DED-C22D-4153-9812-CEA98A32981C} (GameDesire Makao) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cardsmakao_2_0_0_17.cab

O16 - DPF: {881290B9-F53C-4676-8DAF-3DBEFC297308} (GameDesire Makao) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/makao_2_0_0_15.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {E95CF138-A587-4C54-8175-3AD80997CB14} (GINSOCCER Class) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/soccer_2_0_0_8.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_22.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/snooker_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2F425E79-FE3A-44CF-AEF7-AF83BD097D32}: NameServer = 195.114.161.61 195.114.181.130

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2F425E79-FE3A-44CF-AEF7-AF83BD097D32}: NameServer = 195.114.161.61 195.114.181.130

(Gutek) #4

te wpisy i bedzie Ok, wcześniej zgubiłem F0 :oops:

winmgd.win i mouse_configurator.win w trybie awaryjnym usuń


(Musg) #5

wpisy pochodzą od pewnego kolesia zwanego:

VBS.Gaggle.E@mm

Samo usuniecie nie wystarczy ale jest na niego metoda z plikiem naprawczym:

TUTAJ


(Gutek) #6

Zgadza się musg istrukcja jest - trochę pracy i sacanerki online