Log


(system) #1

Bardzo proszę o sprawdzenie poniższego loga. Z góry serdeczne dzięki. :smiley:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:49:48, on 2005-08-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\aswUpdSv.exe

D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashServ.exe

D:\programy\AVASTV~1.6HO\ashDisp.exe

D:\programy\Kerio Personal Firewall 4.2.0 - łatwy w obsłudze firewall, chroniący przed atakami z Internetu oraz sieci lokalnej. Wykrywa konie trojańskie, a także programy szpiegujące\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\programy\Kerio Personal Firewall 4.2.0 - łatwy w obsłudze firewall, chroniący przed atakami z Internetu oraz sieci lokalnej. Wykrywa konie trojańskie, a także programy szpiegujące\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\programy\Kerio Personal Firewall 4.2.0 - łatwy w obsłudze firewall, chroniący przed atakami z Internetu oraz sieci lokalnej. Wykrywa konie trojańskie, a także programy szpiegujące\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashMaiSv.exe

D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashWebSv.exe

D:\programy\Opera 8.01 PL - najlepsza przeglądarka internetowa\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Mateusz\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pandasoftware.com/activescan/activescan/ascan_1.asp

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\programy\Spybot - Search & Destroy 1.4 PL - bardzo dobry program do wyszukiwania i usuwania komponentów szpiegujących typu spyware, dialerów, keyloggerów itp.\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\programy\AVASTV~1.6HO\ashDisp.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1123226868605

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\programy\Avast v4.6 Home antivirus - darmowy program antywirusowy\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\programy\Kerio Personal Firewall 4.2.0 - łatwy w obsłudze firewall, chroniący przed atakami z Internetu oraz sieci lokalnej. Wykrywa konie trojańskie, a także programy szpiegujące\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

(boczi) #2

Log czysty. :slight_smile:

Czy masz jakiś problem z systemem, że go wklejasz?

MSN Messenger jeśli nie używasz możesz usunąć:

TYM