Log =[


(Shugga) #1

komp mi strasznie muli, w grach skaczace fpsy a zawsze mialem stala ich wartosc, nie wiem czy to cos ma z tym wspolnego ale net czasami mi przerywa ale raczej to wina mojego do dupy polaczenia :stuck_out_tongue: no i czasami mam takie wtyki systemowe co 3sec wtyka tak na okolo 0.5 sec

=[ help

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:34:34, on 2005-08-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\msnmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

F:\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

F:\Programy\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\ICQ\Icq.exe

F:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\mati\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\system32\msnmsgs.exe

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - F:\Programy\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.3.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.3\program\quickstart.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: ICQ Pro - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\PROGRA~1\ICQ\ICQ.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

(Qbek50) #2

Wyłącz przywracanie systemu:

Mój komputer -> Właściwości -> Przywracanie systemu -> Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach i zaptaszczasz wszystko

Reset budy - wchodzisz w tryb awaryjny

F8 przy startowaniu trzymasz i z menu wybierasz tryb awaryjny

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu kasujesz ręcznie pogrubione foldery/pliki

potem w Hijacku kasujesz wpis:

kosmetycznie mozesz wyłączyć w autostarcie:

Start - Uruchom -> wpisujesz "msconfig" i w zakładce uruchamianie odchaczasz:

Jak nie używasz messengera to usuń go tym:

http://www.amnezja.org/modules.php?name ... e&sid=1014