loG

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:57:55, on 13/09/2005

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Archivos de programa\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe

C:\Archivos de programa\Second Nature\Snsicon.exe

C:\ARCHIV~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\ARCHIV~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE

C:\Archivos de programa\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Archivos de programa\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\system32\utilman.exe

C:\Archivos de programa\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Archivos de programa\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Archivos de programa\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\ARCHIV~1\INCRED~2\bin\IBMain.exe

C:\Archivos de programa\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe

D:\hit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.es/0SEESES/SAOS01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Vínculos

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Archivos de programa\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_1.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Archivos de programa\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IBBHO Class - {12BA043E-293E-4CE4-A8C7-8460934FE801} - C:\Archivos de programa\IncrediBar\bin\IBBHO.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Archivos de programa\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Archivos de programa\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\es\msntb.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Archivos de programa\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Archivos de programa\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Archivos de programa\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\es\msntb.dll

O3 - Toolbar: IncrediBar - {D8073790-84C7-4602-BF77-C6ACBF1612E4} - C:\Archivos de programa\IncrediBar\bin\IBTBar.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Archivos de programa\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Archivos de programa\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Archivos de programa\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\ARCHIV~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\W

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Archivos de programa\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Archivos de programa\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Archivos de programa\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Archivos de programa\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\ARCHIV~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [DesktopX] E:\Archivos de programa\Stardock\Object Desktop\DesktopX\DesktopX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] C:\ARCHIV~1\Yahoo!\MESSEN~1\ypager.exe -quiet

O4 - Startup: Registration-Studio 8 SE.lnk = C:\Archivos de programa\Pinnacle\Studio 8\Register\RegTool.exe

O4 - Global Startup: Avisos del Calendario de Microsoft Works.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Snsicon.lnk = C:\Archivos de programa\Second Nature\Snsicon.exe

O4 - Global Startup: TV Remote Control.lnk = C:\Archivos de programa\V-Stream\TV878\C7XRCtl.exe

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\ARCHIV~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: Adición a la lista de impresión de Easy-WebPrint - res://C:\Archivos de programa\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Impresión a alta velocidad de Easy-WebPrint - res://C:\Archivos de programa\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Impresión de Easy-WebPrint - res://C:\Archivos de programa\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Vista previa de Easy-WebPrint - res://C:\Archivos de programa\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O9 - Extra button: IncrediBar - {023FA804-DCE1-4817-94ED-6BA4200F9AF2} - C:\Archivos de programa\IncrediBar\bin\IBTBar.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Archivos de programa\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Archivos de programa\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

prosze o sprawdzenie loga, tak naprawde kompowi sie nic nie dzieje,choc czasami potrafi sie wylaczyc sam bez powodu,ale zadko,nie rozpoznaje po resecie klawiatury(usb) ale to inna historia

mama tylko nadzieje ze log jest czysty i nie bede musiala niczego usuwac:)

dziekuje

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz: