Log<<<-----

ostatio wszystko mi sie syfii :/:confused:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:30:56, on 2005-10-05

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\csrss.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programy\firewall\smc.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\System32\alg.exe

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Programy\Gadu-Gadu2\gg.exe

D:\Documents and Settings\DODGER\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programy\Adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\Programy\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Programy\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "D:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM\..\Run: [microsft Updates] msupdate32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\Programy\firewall\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "D:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray

O4 - HKLM\..\RunServices: [microsft Updates] msupdate32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - D:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - D:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O20 - AppInit_DLLs: PAVWAIT.DLL NVDESK32.DLL

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

Poczytaj: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … 2510&st=30 - Usuwanie msupdate32.exe / msnethlp32.exe