Log

prosze o spraawdzenie loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:09:07, on 2005-11-06

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\logonui.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Darek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl./

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\System32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVRTCLK] C:\WINDOWS\System32\NVRTCLK\NVRTClk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl 

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

czy za pomocą tego można wykryć czy komp ma jakieś wiry??

mam taki problem bo jak włanczam teledyski to mi sie komp wiesza, przedtem tak nie było.próbowałem otwierać przez różne programy ale też sie wiesza.jak otwieram je z płytki to wszystko działa normalnie dopiero jak zgram na dysk toi chce odtwożyć to sie wiesza cały komp.w czym może być problem??pomocy!!

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

Pierwsze, to zrób defragmentację a jak nie pomoże to spróbuj wyrzucić wszystkie stare kodeki i wrzuć jedne nowe (np. ffdshow)

Aha i jedno jeszcze, masz włączone DMA?

LOG ok proponuję zobaczyć temat: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … topic=5525

co to jest to DMA???i jak to można sprawdzić czy to mam czy nie??

http://pl.wikipedia.org/wiki/DMA masz opis :smiley:

Ale skorzystałeś z linka?