Log


(Marcino) #1

Witam.

Nie jestem na swoim komputerze...

Na tym komputerzę log sprawdzany jest po raz 1...

Wcześniej występowały problemy z połączeniem się z Internetem, ANTYDialer TV wykrył coś tam i usunął.

Proszę o sprawdzenie log'a. Prosiłbym o nie radzenie co muszę zainstalowac, jaki program itp. Proszę tylko o spr. log'a i napisanie co i jak ciąchnąc i w czym. Jak znajde więcej czasu to poinstaluje tutaj sam programki potrzebne, wiem jakie..

LOG

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:36:45, on 2005-11-11

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\USRmlnkA.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\program files\antydialer tp\antydialertp.exe

C:\Program Files\Dialer Killer\DialKill.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\USRshutA.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\USRmlnkA.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

c:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Documents and Settings\WŁODEK\Pulpit\Programy\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AntyDialerTP] "c:\program files\antydialer tp\antydialertp.exe" tray

O4 - HKLM\..\Run: [DialerKiller] C:\Program Files\Dialer Killer\DialKill.exe -h

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [GrpConv] grpconv.exe -o

O4 - Global Startup: Microsoft Works Calendar Reminders.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\DOCUME~1\WŁODEK\MOJEDO~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AAF4AE1A-5366-4EA9-9990-9D0258B908B3}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe" /service (file missing)

O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpm.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\Smc.exe

(Kuz5) #2

Log ok

Resztki po Kaspersky:

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces AVP Control Centre Service oraz KAV Monitor Service następnie Odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz AVPCC i KAVMonitorService => Ok i zresetuj komputer.

Folder na czerwono usun