Log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 02:04:59, on 2006-02-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\Programy\FreeRAM XP Pro2\FreeRAM XP Pro.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Programy\Instalki\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Dziurawa przeglądarka internetowa

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "D:\Programy\FreeRAM XP Pro2\FreeRAM XP Pro.exe" -win

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8F17ED38-1D4C-493A-ADA2-3DAD6D12392E}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{8F17ED38-1D4C-493A-ADA2-3DAD6D12392E}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{8F17ED38-1D4C-493A-ADA2-3DAD6D12392E}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (Omega 1.6693) (P) (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Niby świerzo po formacie, ale tak dziwnie wolno chodzi.

Log masz czysty

Welcor nie wypada ci wklejać loga bez opisu problemu, nie pozwala ci na to twoja data dołaczenia do tego forum.

Na drugi raz pisz co i jak

Ale przecież opisałem problem:

Może nie rozpisałem się, ale było już późno. Następnym razem postaram się bardziej. Dzięki. :slight_smile: