Log


(GP1600) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 02:04:59, on 2006-02-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\Programy\FreeRAM XP Pro2\FreeRAM XP Pro.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Programy\Instalki\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Dziurawa przeglądarka internetowa

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "D:\Programy\FreeRAM XP Pro2\FreeRAM XP Pro.exe" -win

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8F17ED38-1D4C-493A-ADA2-3DAD6D12392E}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{8F17ED38-1D4C-493A-ADA2-3DAD6D12392E}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{8F17ED38-1D4C-493A-ADA2-3DAD6D12392E}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (Omega 1.6693) (P) (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Niby świerzo po formacie, ale tak dziwnie wolno chodzi.


(Kuz5) #2

Log masz czysty

Welcor nie wypada ci wklejać loga bez opisu problemu, nie pozwala ci na to twoja data dołaczenia do tego forum.

Na drugi raz pisz co i jak


(GP1600) #3

Ale przecież opisałem problem:

Może nie rozpisałem się, ale było już późno. Następnym razem postaram się bardziej. Dzięki. :slight_smile: