Log


(Hackidomu) #1


(Kuz5) #2

Log masz ok

Ciachnij:

Na przyszłość pisz jaki jest powód zamieszczenia loga