Log


(banshee_) #1

Uprzejmie proszę o sprawdzenie tego loga :mrgreen:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:18:33, on 06-05-14

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATI2EVXX.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

C:\WINDOWS\DANE APLIKACJI\TWOU\TASKMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\A-SQUARED\A2GUARD.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINZIP\WZQKPICK.EXE

C:\PROGRAM FILES\YDP\YDPDICT\WATCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\KWORLD\MPEGTV STATION PCITV\REMOTECTL.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: (no name) - {9F7EA600-DB8D-11DA-813E-000E2E71FF05} - \

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [VortexTray] ASP4TRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ICSDCLT] C:\WINDOWS\rundll32.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\icsdclt.dll,ICSClient

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\\KEYBOARD19.exe

O4 - HKLM\..\Run: [defender] C:\\DEFENDER19A.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ATIPOLL] ati2evxx.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ATISmart] C:\WINDOWS\SYSTEM\ati2s9ag.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE" --confdir=home

O4 - HKCU\..\Run: [Spol] "C:\WINDOWS\Dane aplikacji\twou\taskmgr.exe" -vt yazr

O4 - HKCU\..\Run: [Gwemcl] install program could not read the registry?CAPI: The install failed. The rsabase.dll that is being installed doesn't match the signature file or the value in the registry?CAPI: The install program could not find the signature resource5CAPI: The install prog

O4 - HKCU\..\Run: [a-squared] "C:\Program Files\a-squared\a2guard.exe"

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

O4 - Startup: MpegTV Station PCITV Remote Control.lnk = C:\Program Files\KWORLD\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/darts_2_0_0_34.cab

Zmień tytuł tematu na konkretny

Pozdrawiam Gutek2222


(Bbieniol) #2

W trybie awaryjnym usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox):


(banshee_) #3

thx, mam jeszcze pytanie co do tych programoow startoojacych z windows'em... nie wiem ktoore moga szkodzic pracy kompa albo cos utroodniac.


(Myszonus) #4

Daj log Silent Runners

start >> uruchom >> msconfig >> zakładka uruchamianie >> wybierz twoim zdaniem nie pasujące wpisy.


(Bbieniol) #5

To jest system 98, więc nie ma tam zakładki uruchamianie, lecz zakładka autostart