LOGA- komend


(Tomek Zamlynny) #1

Witam

Czy po użyciu komendy CHKDSK/f oraz SEC/SCANNOW można odnaleźć na dysku informacje informujące o zmianach przez w/w komendy, jak tak to w jakim pliku jest to umieszczone! !!