Logfile of HijackThis v1.99.1 Wzrost zuzycia procesora


(Tomass888) #1

Witam Ostatnio zauważyłem wzrost użycia procesora proszę o sprawdzenie logów i ewentualne przeróbki. Z góry dziękuję.

A oto moje logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:42:06, on 2007-05-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:/WINDOWS/System32/smss.exe

C:/WINDOWS/system32/winlogon.exe

C:/WINDOWS/system32/services.exe

C:/WINDOWS/system32/lsass.exe

C:/WINDOWS/system32/svchost.exe

C:/WINDOWS/System32/svchost.exe

C:/WINDOWS/system32/LEXBCES.EXE

C:/WINDOWS/system32/spoolsv.exe

C:/WINDOWS/system32/LEXPPS.EXE

C:/WINDOWS/Explorer.EXE

C:/WINDOWS/system32/RUNDLL32.EXE

C:/WINDOWS/SOUNDMAN.EXE

C:/PROGRA~1/Grisoft/AVGFRE~1/avgcc.exe

C:/WINDOWS/system32/rundll32.exe

C:/WINDOWS/System32/spool/DRIVERS/W32X86/3/E_FATIACE.EXE

C:/WINDOWS/System32/ctfmon.exe

C:/PROGRA~1/Grisoft/AVGFRE~1/avgamsvr.exe

C:/PROGRA~1/Grisoft/AVGFRE~1/avgupsvc.exe

C:/PROGRA~1/Grisoft/AVGFRE~1/avgemc.exe

C:/WINDOWS/System32/nvsvc32.exe

C:/WINDOWS/System32/svchost.exe

C:/WINDOWS/system32/wscntfy.exe

C:/Program Files/Internet Explorer/IEXPLORE.EXE

C:/Program Files/Winamp/winamp.exe

C:/DOCUME~1/vvv/USTAWI~1/Temp/Katalog tymczasowy 1 dla HijackThis.zip/HijackThis.exe

C:/WINDOWS/system32/NOTEPAD.EXE

C:/Program Files/Internet Explorer/IEXPLORE.EXE

R0 - HKCU/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU/Software/Microsoft/Internet Explorer/Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:/Program Files/Adobe/Acrobat 7.0/ActiveX/AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:/Program Files/Java/jre1.6.0_01/bin/ssv.dll

O4 - HKLM/../Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:/WINDOWS/System32/NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM/../Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM/../Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:/WINDOWS/System32/NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM/../Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM/../Run: [AVG7_CC] C:/PROGRA~1/Grisoft/AVGFRE~1/avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM/../Run: [NeroFilterCheck] C:/WINDOWS/system32/NeroCheck.exe

O4 - HKLM/../Run: [sunJavaUpdateSched] "C:/Program Files/Java/jre1.5.0_11/bin/jusched.exe"

O4 - HKLM/../Run: [Kalendarz XP] "D:/Kalendarz XP/Kalendarz.exe"

O4 - HKLM/../Run: [EPSON Stylus DX3800 Series] C:/WINDOWS/System32/spool/DRIVERS/W32X86/3/E_FATIACE.EXE /P26 "EPSON Stylus DX3800 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus DX3800"

O4 - HKLM/../Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%/system32/dumprep 0 -k

O4 - HKLM/../Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:/Program Files/Common Files/Onet.pl/NewAutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKCU/../Run: [CTFMON.EXE] C:/WINDOWS/System32/ctfmon.exe

O4 - HKCU/../Run: [spybotSD TeaTimer] D:/Spybot - Search & Destroy/TeaTimer.exe

O4 - HKCU/../Run: [Gadu-Gadu] "D:/Program Files/Gadu-Gadu/gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:/Program Files/Adobe/Acrobat 7.0/Reader/reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:/PROGRA~1/MICROS~2/OFFICE11/EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:/Program Files/Java/jre1.6.0_01/bin/ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:/Program Files/Java/jre1.6.0_01/bin/ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:/PROGRA~1/MICROS~2/OFFICE11/REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:/Program Files/Messenger/msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:/Program Files/Messenger/msmsgs.exe

O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/One ... or012s.ocx

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.5.0_11) -

O17 - HKLM/System/CCS/Services/Tcpip/../{4F6D76B0-9465-40A6-BC01-A48EC11EE914}: NameServer = 194.204.159.1 193.110.120.5

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:/PROGRA~1/COMMON~1/Skype/SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:/PROGRA~1/Grisoft/AVGFRE~1/avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:/PROGRA~1/Grisoft/AVGFRE~1/avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:/PROGRA~1/Grisoft/AVGFRE~1/avgemc.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:/WINDOWS/system32/LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:/WINDOWS/System32/nvsvc32.exe


(sdar) #2

Wszystkie logi umieszczane na forum powinny być obejmowane tagami


(Gutek) #3

Daj log z Combofix


(Tomass888) #4

Mam nadzieje ze o to chodziło


(Gutek) #5

o co ja poprosiłem :slight_smile: Czekam na log, ten to log z HJT co wkleiłeś.


(Tomass888) #6

Sorki ze wczoraj nie nie napisałem ale nie miałem neta.


(Gutek) #7

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580