Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2


(Alienxxx) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:51:07, on 1997-01-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


(deFco247) #2

Po co nam sam nagłówek loga ??

W czym tkwi problem ??

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.