Logi do spr. - explorer zuzywa 99% procesora

logi czyste