Logi FRST

Proszę o sprawdzenie logów z FRST :slight_smile:
Addition.txt (43,7 KB)
FRST.txt (46,5 KB)
Shortcut.txt (39,2 KB)